User Tools

Site Tools


etskurs

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
etskurs [2019/02/11 08:43]
user
etskurs [2020/02/02 08:53]
eta
Line 4: Line 4:
 **ETAs alldeles egna etskurs!**\\ **ETAs alldeles egna etskurs!**\\
 Kursen är gratis för ETAs medlemar. Är du inte medlem kan du bli det på plats. Medlemskapet kostar 100kr per år och ger dig tillgång till vårt labb, verkstad och gratis kaffe. =)\\  Kursen är gratis för ETAs medlemar. Är du inte medlem kan du bli det på plats. Medlemskapet kostar 100kr per år och ger dig tillgång till vårt labb, verkstad och gratis kaffe. =)\\ 
 +Kursen kommer hållas i vårat labb spårvagnen,​ [[user:​hitta|Find ETA]]
  
 **Tillgängliga kurstillfällen:​**\\ **Tillgängliga kurstillfällen:​**\\
-  * <​del>​Etskurs #1 10:00 20/1-2019 [[https://​goo.gl/​forms/​6tFKCHE4QL7dA1oz2 |  Länk till anmälan]] (max 4st) (Full)</​del>​\\ + 
-  * <​del>​Etskurs #2 16:00 20/​1-2019 ​[[https://goo.gl/forms/AgweVr0G9u3xX2K472 ​|  Länk till anmälan]] (max 4st)</​del>​\\ +  * <​del>​Etskurs #10 2/2 2020 14:00  [[https://forms.gle/98D8WDWjjc1FBvs29 ​|  Länk till anmälan]] (max 3st)</​del>​\\ 
-  * <del>Etskurs #3 18:00 21/1-2019 [[https://​goo.gl/​forms/​85OeSRoTOyi0p81x2 |  Länk till anmälan]] (max 4st) (Full)</​del>​\\ +  * Etskurs #11 9/2 2020 10:00  [[https://forms.gle/KVPEqEZFbN2XCQgm6 ​|  Länk till anmälan]] (max 3st)\\ 
-  * <​del>​Etskurs #4 10:00 26/​1-2019 ​[[https://goo.gl/forms/w9BoJ6z5WLPZ3GHx1 ​|  Länk till anmälan]] (max 4st)\\ +  * Etskurs #12 29/2 2020 14:00  [[https://forms.gle/6fzmZeK4XzoxHr9CA ​|  Länk till anmälan]] (max 3st)\\ 
-  * Etskurs #5 17:30 31/1-2019 [[https://​goo.gl/​forms/​cImNYKlBAFFwDb3i2 |  Länk till anmälan]] (max 4st)(Full)\\ +  * Etskurs #13 7/3 2020 14:00  [[https://​forms.gle/SHuGkz3HsuzpmdHv9 ​|  Länk till anmälan]] (max 3st)\\
-  * Etskurs #5.5 14:00 3/​2-2019 ​[[https://goo.gl/forms/RnrLtlyKCWPLOOYy1 ​|  Länk till anmälan]] (max 4st)\\ +
-  * Etskurs #13:00 9/​2-2019 ​[[https://goo.gl/forms/​jiJgJGQNeOaXEvqJ3 |  Länk till anmälan]] (max 4st)</​del>​\\ +
-  * Etskurs #7 17:30 11/​2-2019 ​ [[https://​goo.gl/forms/​m3ahwX5eY9lJIVPp2 ​|  Länk till anmälan]] (max 4st)(Full)\\ +
-  ​+
  
 Är kurstillfällena fulla eller undrar du något? Maila [[eta@eta.chalmers.se | eta@eta.chalmers.se]]. Är kurstillfällena fulla eller undrar du något? Maila [[eta@eta.chalmers.se | eta@eta.chalmers.se]].
 \\ \\
 \\ \\
-Kursens syfte är att lära medlemmar att använda [[http://​kicad-pcb.org/​ | KiCAD]], samt tillverkning av kretskortet.\\+Kursens syfte är att lära medlemmar att använda [[http://​kicad-pcb.org/​ | KiCAD]] ​och lite grundläggande designval man gör vid layoutande. Samt kommer vi även gå igenom ​tillverkning av kretskortet ​med hjälp av etsning och borrning.\\
 Det som kommer tillverkas är en DC-DC omvandlare med hjälp av en LM2574. Kretsschemat och komponenter kommer att tillhandahållas.\\ ​ Det som kommer tillverkas är en DC-DC omvandlare med hjälp av en LM2574. Kretsschemat och komponenter kommer att tillhandahållas.\\ ​
-Kursen förväntas att ta ca 4h.+Kursen förväntas att ta ca 3-4h. Inga förkunskaper krävs.
 \\ \\ \\ \\
 **Kursen innehåller:​** **Kursen innehåller:​**
etskurs.txt · Last modified: 2020/02/29 10:40 by user