User Tools

Site Tools


kretskortsguide

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kretskortsguide [2018/04/04 23:39] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Layoutarens N budord ======
  
 +Här är en lista på saker som är bra att tänka på när du caddar ditt kretskort.
 +
 +  * Du skall alltid ha en LED som visar att du haver ström till din krets. \\
 +  * Du skall alltid ansluta en LED till din mikrokontroller för att visa att den haver funktion.
 +  * Ett gott tips är att alltid kontrollera allt minst två gånger! Man hittar alltid fel som man inte tänkt på.
 +  * En annan bra grej är att göra ledningsbanor tillräckligt grova om man misstänker att mycket ström kommer att flöda.
 +  * Gör jordplan, det sparar etsvätska, signaler och tid.
 +  * Ang. jordplan så är det viktigt att det är just jordplan och inte stora ojordade kopparytor, även kända som antenner. Resonanser uppstår på de mest konstiga sätt.
 +  * Stör av störiga spänningskällor med kondring'​s.
 +  * Ska kortet monteras någonstans?​ Kom ihåg att ge plats för skruvhål!
 +  * Ytmontera på "​fel"​ sida (bottenlager)?​ Spegla komponenten!
 +  * Skriv ut designen så att trycksvärtan hamnar mot kopparlaminatet vid belysning!
 +  * Och se till att mönstret faktiskt blir rätt, och inte spegelvänt. Att skriva en liten text på kortet är ett bra tips för att lyckas med detta.
 +  * Skriv ut mönstret på ett vanligt kontorspapper och kolla så att alla komponenter är lika stora i verkligheten som när du gjorde designen, kontrollera även hålavstånd,​ etc.
 +===== Bra länkar om ämnet =====
 +
 +[[http://​www.microwaves101.com/​encyclopedia/​pwb-hints.cfm | Layouttips med RF-fokus]]\\
 +[[http://​www.microwaves101.com/​encyclopedia/​greentape.cfm | Fin dikt som förklarar vikten av korrekt jordning]]
kretskortsguide.txt · Last modified: 2018/04/04 23:39 (external edit)