User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2019/02/12 19:22]
eta
start [2019/02/23 17:06] (current)
eta [FAQ]
Line 48: Line 48:
 Ser du en FIXME i toppen? sparka på styret eller tillför om du har något vettigt eller ovettigt att säga om det. Ser du en FIXME i toppen? sparka på styret eller tillför om du har något vettigt eller ovettigt att säga om det.
  
-** Vad betyder gerät **\\+** Vad betyder gerät**\\
 Gerät är tyska för sak/pryl, används ofta utbytbart till bööp/​pryl/​mojäng.\\ Gerät är tyska för sak/pryl, används ofta utbytbart till bööp/​pryl/​mojäng.\\
 \\ \\
Line 200: Line 200:
 [[user:​songer|Sånger]]\\ [[user:​songer|Sånger]]\\
 [[user:​traditioner]]\\ [[user:​traditioner]]\\
 +
 +====== Stadgar ======
 +Föreningens stadgar (2019-02-19):​ {{ :​eta-stadgar.pdf |}}
start.1549999337.txt.gz · Last modified: 2019/02/12 19:22 by eta