User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2019/02/19 18:11]
eta
start [2019/02/23 17:06] (current)
eta [FAQ]
Line 48: Line 48:
 Ser du en FIXME i toppen? sparka på styret eller tillför om du har något vettigt eller ovettigt att säga om det. Ser du en FIXME i toppen? sparka på styret eller tillför om du har något vettigt eller ovettigt att säga om det.
  
-** Vad betyder gerät **\\+** Vad betyder gerät**\\
 Gerät är tyska för sak/pryl, används ofta utbytbart till bööp/​pryl/​mojäng.\\ Gerät är tyska för sak/pryl, används ofta utbytbart till bööp/​pryl/​mojäng.\\
 \\ \\
start.1550599914.txt.gz · Last modified: 2019/02/19 18:11 by eta