User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2019/07/08 14:15]
user
start [2019/09/22 15:14] (current)
eta [Elektronikresurser]
Line 65: Line 65:
  \\  \\
  
-===== Kårföreningen ETA =====+====== Kårföreningen ETA ======
 ==== Foto ==== ==== Foto ====
 [[user:​foto]] -- Bilder på lokal, aktiviteter,​ medlemmar och annat skoj.\\ [[user:​foto]] -- Bilder på lokal, aktiviteter,​ medlemmar och annat skoj.\\
Line 92: Line 92:
  
  
-===== Guider och Dyl =====+====== Guider och Dyl ======
  
 ====Värkstaden==== ====Värkstaden====
Line 133: Line 133:
 Det finns en kyl att tillgå för den som vill ha med sig matlåda. Det finns en kyl att tillgå för den som vill ha med sig matlåda.
  
-Närmaste pizzan är [[http://​pizzeriagibraltar.com|Gibraltar]] (031188674) och [[http://​sannegarden.com/​|Sannergården]] (031162613)\\+Närmaste pizzan är [[http://​pizzeriagibraltar.com|Gibraltar]] (031188674) och [[http://​sannegarden.com/​|Sannegården]] (031162613)\\
  \\  \\
  \\  \\
  
  
-===== Bygga elektronik =====+====== Bygga elektronik ​======
 ==== Kurser och guider ==== ==== Kurser och guider ====
 [[user:​Kurser]] - Sådant som ETA kan erbjuda att hjälpa till med \\ [[user:​Kurser]] - Sådant som ETA kan erbjuda att hjälpa till med \\
Line 150: Line 150:
 [[user:​linkcollection|Länksamling]]\\ [[user:​linkcollection|Länksamling]]\\
 [[user:​butiker]] -- Både för besök och postorder\\ [[user:​butiker]] -- Både för besök och postorder\\
-[[user:​farnell_common|Vanlia ​komponenter på farnell]]\\ ​+[[user:​farnell_common|Vanliga ​komponenter på farnell]]\\ ​
  
  
-===== Amatörradio ===== +====== Amatörradio =====
-[[user:​radio]]\\ + 
-Här kan du läsa om vår amatörradioklubb SK6AB och vad ETA har för antenner och annat gerät.\\+[[user:​radio]|Radio]] 
 +Här kan du läsa om vår amatörradioklubb SK6AB och vad ETA har för antenner och annat gerät. ​Här finns även tips på intressanta frekvenser att lyssna på och projektförslag ​  \\
  \\  \\
- \\ 
- 
- 
- 
  
  
-==== Viktiga telenummer & adresser ====+====== Viktiga telenummer & adresser ​======
 [[user_intern:​telenummer]] FIXME -- Om hissen skulle gå sönder eller ordföranden tappat bort sina glasögon\\ [[user_intern:​telenummer]] FIXME -- Om hissen skulle gå sönder eller ordföranden tappat bort sina glasögon\\
  
Line 178: Line 175:
  \\  \\
  
-===== Auktion =====+====== Auktion ​======
 [[auction:​auktionskommite]] De som drar i spakarna när det gäller handhavandet av den årliga auktionen.\\ [[auction:​auktionskommite]] De som drar i spakarna när det gäller handhavandet av den årliga auktionen.\\
  
Line 192: Line 189:
  
  
-===== Sådant som ännu inte fixats och sorterats under lämpliga rubriker =====+====== Sådant som ännu inte fixats och sorterats under lämpliga rubriker ​======
 Lägg nya rubriker här om ni inte vet var de ska vara.\\ Lägg nya rubriker här om ni inte vet var de ska vara.\\
  
-Vår superhemliga [[http://​www.eta.chalmers.se/​~henrik/​spermie.avi|avr-spermie]]+Vår superhemliga [[http://​www.eta.chalmers.se/​~henrik/​spermie.avi|avr-spermie]] ​\\
 [[user:​teorem|Viktiga teorem]]\\ [[user:​teorem|Viktiga teorem]]\\
 [[user:​songer|Sånger]]\\ [[user:​songer|Sånger]]\\
start.1562595320.txt.gz · Last modified: 2019/07/08 14:15 by user