User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2020/02/06 11:30]
eta [Sådant som ännu inte fixats och sorterats under lämpliga rubriker]
start [2020/02/24 14:59] (current)
eta [FAQ]
Line 25: Line 25:
  
 ** När kan jag använda hissen till ETA? **\\ ** När kan jag använda hissen till ETA? **\\
-Vardagar mellan ca 8-17 är hissen öppen för alla Chalmerister. Access till hissen övrig tid fås i samband med att medlemsavgiften betalas. ​Det brukar dröja ​1-2 veckor ​efter betald medlemsavgift tills man får access till hissen.+Vardagar mellan ca 8-17 är hissen öppen för alla Chalmerister. Access till hissen övrig tid fås i samband med att medlemsavgiften betalas. ​Accesserna skickas vanligtvis in på tisdag morgon och det tar ca 1-5+ dagar att de skall bli behandlade ​efter det.
  
 **Jag kom upp till ETA en helg och det var låst, hur får jag access?**\\ **Jag kom upp till ETA en helg och det var låst, hur får jag access?**\\
Line 31: Line 31:
  
 ** Jag vill ha en komponent till mitt projekt, kostar det något? **\\ ** Jag vill ha en komponent till mitt projekt, kostar det något? **\\
-Nej, Komponenter du hittar i lådorna ​ör gratis sålänge du tar i rimliga mångder.\\+Nej, Komponenter du hittar i lådorna ​är gratis sålänge du tar i rimliga mångder.\\
 OK: ta Op-ampar, någon rolig MCU och slänger på det på ett kort som du behöver i ditt projekt.\\ OK: ta Op-ampar, någon rolig MCU och slänger på det på ett kort som du behöver i ditt projekt.\\
 Inte OK: Ta en näve kondensatorer för att sedan bara lägga i din låda eller ta hem. Inte OK: Ta en näve kondensatorer för att sedan bara lägga i din låda eller ta hem.
 +
 +** Amatörradio?​ **
 +[[user:​radio|Amatörradio]].\\
 +ETA går under callsignet SK6AB och är bland de älsta klubbarna i Sverige. Så om du är radioamatör eller vill bli så är perfekt att vara med i ETA.\\
 +Vi håller i [[user:​kurser:​amatorradiocert|Kurs för amatörradiocertifikat]] lite imellanåt med.
  
  
Line 41: Line 46:
 ** Får jag låna ett instrument? **\\ ** Får jag låna ett instrument? **\\
 Det går oftast bra, fråga en medlem i [[styrelsen:​poster|styrelsen]] Det går oftast bra, fråga en medlem i [[styrelsen:​poster|styrelsen]]
- 
  
 **Vad dricker vi för kaffe på ETA?**\\ **Vad dricker vi för kaffe på ETA?**\\
Line 53: Line 57:
 ** Vad betyder gerät? **\\ ** Vad betyder gerät? **\\
 Gerät är tyska för sak/pryl, används ofta utbytbart till bööp/​pryl/​mojäng.\\ Gerät är tyska för sak/pryl, används ofta utbytbart till bööp/​pryl/​mojäng.\\
 +
 +** Jag ser ofta tre stycken bokstäver i versaler, vad betyder dessa? **\\
 +Det är ett så kallat callsign man får som [[user:​kurser:​amatorradiocert|radioamatör]] Callsigns är ofta i formatet SA6XXX men förkortas ner till de tre sista bokstäverna.
 \\ \\
  
Line 160: Line 167:
 [[user:​radio]|Radio]] [[user:​radio]|Radio]]
 Här kan du läsa om vår amatörradioklubb SK6AB och vad ETA har för antenner och annat gerät. Här finns även tips på intressanta frekvenser att lyssna på och projektförslag ​  \\ Här kan du läsa om vår amatörradioklubb SK6AB och vad ETA har för antenner och annat gerät. Här finns även tips på intressanta frekvenser att lyssna på och projektförslag ​  \\
 +
 +[[user:​kurser:​amatorradiocert|info om att bli radioamatör]],​ klicka här för att läsa om vår amatörradiokurs.
  \\  \\
  
start.1580988641.txt.gz · Last modified: 2020/02/06 11:30 by eta