User Tools

Site Tools


user:3dprinter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:3dprinter [2019/01/08 14:08]
eta Flyttar på stuff
user:3dprinter [2019/01/08 14:35] (current)
eta länk till prusas hemsida
Line 6: Line 6:
  
 Makerboten styrs av en Rasberry Pi installerad med Octoprint. På detta sätt behöver man inte strula med SD-kort. Makerboten styrs av en Rasberry Pi installerad med Octoprint. På detta sätt behöver man inte strula med SD-kort.
 +
 +
 +=== Hur man rengör nozzlen på prusan ===
 +https://​help.prusa3d.com/​article/​WWVRzOY1dX-clogged-nozzle
  
 === Hur man använder makerboten === === Hur man använder makerboten ===
Line 74: Line 78:
  
  
-=== Hur man rengör nozzlen på prusan, á la link === 
- 
-Om nozzlen till 3D printern är full i fastsmält plast så behöver den rengöras, vilket är relativt enkelt. 
- 
-1: Plocka bort nozzlen, är ett par skruvar som ska lossas, fråga någon eller leta upp manual online. 
- 
-2: Plocka bort fastkleggad plast. 
- 
-3: Försök köra igenom rengöringsverktyget (ligger i ett kuvär i översta lådan under printern). 
- 
-Om steg 3 funkar, sätt ihop printern igen och kör på. Om inte steg 3 funkar. 
- 
-4: Lägg nozzlen i acetonbad och försök sedan igen. 
- 
-5: Funkar ej detta, (typ om skiten är full med plast efter att ha körts i 120 timmar i sträck) sätt fast nozzlen i en tredje hand och grilla den med varmluftspistolen tills plasten rinner ut. Lägg sedan nozzlen i aceton igen. 
  
  
user/3dprinter.txt · Last modified: 2019/01/08 14:35 by eta