User Tools

Site Tools


user:bok_inkoepslista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:bok_inkoepslista [2018/04/04 23:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Lista över förslag till nya böcker ======
 +Nedan är en lista över förslag till nya bokinköp, lägg till om du känner att det saknas något\\
 +\\
 +Mall;\\
  
 +== TITEL ==
 +Författare,​ Förlag. \\
 +Kort beskrivning av innehåll/​varför den skall köpas in.\\
 +
 +\\
 +**tex;**\\
 +
 +== Att löda som en tattare ==
 +Iman & Seb, The Tatters. \\
 +Innehåller allt du velat veta om hur man gör spanska lödningar, bra material för nya medlemmar.\\
 +
 +===== Lista =====
 +
 +
 +
 +==== Radio =====
 +
 +== Bli Sändaramatör ==
 +ISBN: 9186368206 \\
 +För radiokurs \\
 +
 +== Koncept för radioamatörcertifikat ==
 +ISBN: 91-86368-08-7 \\
 +För radiokurs \\
 +
 +==== Elektronik =====
 +
 +ISBN 91-44-02471-1\\
 +VHDL för konstruktion\\
 +
 +ISBN 0-07-052236-7\\
 +Switching Power Supply Design\\
 +
 +==== Programmering/​Microcontrollers/​etc ====
 +
 +==== Mekanik/​Värkstad ====
 +== Karlebo handbok ==
 +ISBN: 9789147015580
 +Den har allt och lite till \\
 +~750:- \\
 +
 +==== Div annat ====
 +
 +== Kalle Anka & CO ==
 +Carl Barks & Don Rosa, Egmont Kärnan AB.\\
 +Innehåller många belysande exempel på hur gemene E.T.A-medlem bör möta motgångar samt allmänbildande krönikor, bidrar till ökad trivsel.\\
user/bok_inkoepslista.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)