User Tools

Site Tools


user:boklista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:boklista [2018/04/04 23:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Biblioteket ======
 +En lista på böcker och tidsskrifter som ETA har till förfogande
 +
 +===== Böcker =====
 +==== Elektronik ====
 +...
 +
 +==== Data ====
 +...
 +
 +==== Radio ====
 +Bli Sändaramatör \\
 +Trafikhandboken \\
 +Koncept för radioamatörcertifikat \\
 +DUBUS \\
 +...
 +
 +==== Verkstad ====
 +Karlebo Handbok \\
 +Verkstadshandboken \\
 +...
 +
 +==== Formelsamlingar och annat vetenskapligt ====
 +Mathematics Handbook \\
 +Physics Handbook \\
 +...
 +
 +==== Lag & rätt, bokföring ====
 +...
 +
 +
 +===== Tidsskrifter =====
 +QTC \\
 +Elektor \\
 +Allt om elektronik \\
 +Kalle Anka \\
 +...
 +
 +===== Arkiverat =====
 +En del material är nedflyttat i förrådet. Ligger i stor låda av plywood. \\
 +Lista på saker i lådan: (Anget med namn och årgång, alla ej kompletta) \\
 +
 +Microwave Journal: 2004, 2005 \\
 +Amateur Radio: 1989 \\
 +Tofsen: 6/91 \\
 +Amiga User: 1990 \\
 +Hemdator: 1989 \\
 +QRO-bladet: 1993-1997 \\
 +QTC: 1990, 1991, -92, -93, -94. -95, -96, -97, -98, -99, 2000 \\
 +Elektor: 1989, -90, -93, -95, -96 , -97, -98 \\
 +Allt om elektronik: 1989-1990 \\
 +UKW Berichte: 1975-1977 \\
 +DUBUS: 1974-1976, 1977-1979, 1980-1982, 1983-1985, 1986-1988, 1989, 1995-1996, 1999 \\
 ++ Diverse manualer till gamla instrument som ej finns kvar i ETA:s ägo. \\
  
user/boklista.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)