User Tools

Site Tools


user:diskguide

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:diskguide [2018/04/04 23:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Att diska - en guide! ======
 +//Diska åt en man, och han har ren disk tre dagar.\\
 +Lär en man att diska, och han har ren disk resten av livet.//\\
 +-gammalt kinesiskt ordspråk
 +
 +===== Vad är egentligen "att diska"?​ =====
 +Människor har diskat och städat runt sina boplatser ända sedan begynnelsen. Syftet med detta har varierat genom tiderna. Runt år 500 f.kr började man städa och diska i sina nypåkommna hus, för att man helt enkelt inte fick plats med allt gammalt bööp inomhus. Vid den här tiden började även förrådet av platta stenar sina, och man återanvände sina gamla stentallrikar istället för att slänga dom efter måltiden. Senare, kring 1800-talets början började man även se att om man diskade efter sig, så levde man längre. Sambandet såg helt enkelt ut så att man blev ihjälslagen av andra som delade ätanläggningsfaciliteten och som tyckte att odisk var en synd. Runt 1900-talets mitt började "Din mamma jobbar inte här"​-lappar sättas upp för att förstärka behovet av disk.\\
 +Varför diskar vi då idag? Forskare har länge studerat paradoxen, och det finns helt enkelt inget enkelt svar. Förenklat kan man säga att det är trevligare att äta på ren disk än smutsig disk. Det finns även estetiska aspekter, så som att smutsig disk ser otrevligt ut. En annan viktig del i det hela är att ingen annan vill diska efter //dig//.\\
 +
 +===== Låter vettigt. Hur gör man då? =====
 +Det hela är faktiskt ganska enkelt, men kan verka virrigt för den som precis har bestämt sig för att börja diska. ETA har i och med detta snickrat ihop en, förhoppningsvis,​ lättanvänd guide.\\
 +\\
 +I grunden består diskprocessen av några få enkla steg:\\
 +
 +==== Smutsdisken ====
 +Smutsdisk kalls det husgeråd som har blivit nersmutsat av kroppsvätskor,​ mat, smuts etc. Smutsdisken behöver således diskas för att kunna bli brukbar igen. En annan aspekt av disken är att smutsdisk ser tråkigt ut och bör inte lämnas odiskad. Dessutom är det garanterat så att ingen annan är sugen på att diska efter dig (förutom din mamma).\\
 +\\
 +För djupare förståelse om smutsig disk är, studera //​illustration 1// vilket visar på en typiskt smutsig tallrik med tillhörande bestick. Just den har tallriken har använts för att servera två olika sorters Billyspizzor,​ nämligen sorten kebab och sorten pepperoni. Vad smutsdisken har använts till har egentligen mindre betydelse för diskprocessen,​ men kan ha viss praktisk innebörd. Mer om detta i fortsättningskursen "Att diska - en fördjupning"​\\
 +\\
 +{{user:​pict2234.jpg?​400}}\\
 +//​illustration 1 - smutsig disk//\\
 +
 +==== Applicering av diskmedel och bearbetning av smutsdisk ====
 +För att börja processen att få den smutsiga disken ren, måste man först applicera s.k diskmedel. Diskmedlet används för att underlätta själv rengöringsprocessen. Diskmedlet har egenskaper som att lösa upp fetter och upphäva ytspänningen. Diskmedlet appliceras med fördel med diskanläggningens tillhörande blommspruta,​ vilken är fylld med en välavvägd lösning vatten och koncentrerat diskmedel. Diskmedel av idag är nämligen mycket dryga. Till och med drygare än materialförvaltaren (i viss litteratur bestrids detta påstående).\\
 +\\
 +{{user:​pict2235.jpg?​400}}\\
 +//​illustration 2 - applicering av utspätt diskmedel//​\\
 +\\
 +Efter att asspiranten har applicerat diskmedel på smutsdisken,​ påbörjas en mekanisk process som har till syfte att nöta bort smuts från disken. Detta genomförs genom att trycka diskborsten med en kraft på ungefär 6N och sedan gnugga bort smutsen. Något högre tryck kan appliceras vid hårt sittande smuts.\\
 +\\
 +**VARNING! Håll diskborsten i ett fast grepp för att undvika olyckor!**\\
 +\\
 +{{user:​pict2236.jpg?​400}}\\
 +//​illustration 3 - diskborsten hålls i ett säkert grepp//\\
 +\\
 +{{user:​pict2237.jpg?​400}}\\
 +//​illustration 4 - diskborsten förs över disken//\\
 +\\
 +För att förstå innebörden av "att diska" måste man vara på det klara med vad ren disk egentligen är. Studera //​illustration 5// för att få fördjupad kunskap om vad ren disk är. På bilden har disken sköljts av i vatten för att bli av med diskmedlet som nu har uppfyllt sin funktion. Om diskmedlet inte sköljs av kan en lätt bismak uppstå då man nästa gång begagnar tallriken/​glastet/​besticken etc.\\
 +\\
 +{{user:​pict2238.jpg?​400}}\\
 +//​illustration 5 - ren och avsköljd disk//\\
 +\\
 +
 +==== Torkning och återplacering av ren disk ====
 +Efter att man har sköljt sin disk (nu ren!), ställs denna med fördel i torkstället,​ eller torkas av med en torkhandduk,​ för att sedan återplaceras i det skåp eller låda där disken i fråga hör hemma. Detta underlättar för nästa brukare.\\
 +\\
 +{{user:​pict2239.jpg?​400}}\\
 +//​illustration 6 - torkställ med torkande disk//
 +
 +
  
user/diskguide.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)