User Tools

Site Tools


user:eta-can:eta-can

ETA-CAN

Denna sida dokumenterar lokalens hela CANbuss, med kabeldragning noder och moduler.

Just nu så saknas stora delar av näterket pågrund av halveringstiden på koppar i lokalen.

Lokalens CANnät är till stor del byggt med noder och kod från http://projekt.auml.se, vilket är ett projekt som härstammar från ETA.

Dokumentation och guider

Noder

Nodnamn Kopplingspunkt NodID
kaffeklocka x 0x716e1003
kaffemeter x 0x0f1550e8
tempsens_ute x 0x29630f09
kylagg_skrubb x x
skrubbodass x 0xc5b3884f
vaeggklocka x 0x6cff1e2d
gpstime x x

Moduler

Kanaler

Kanal (decimalt) Beskrivning
40 Kaffestatus
41 Kaffekoppar
32 Utetemperatur?
33 Sofftemperatur?
34 Verkstadstemp?
35 Skrubbtemp?
36 Radiotemp
100 Toadörren
101 Ytterdörren
102 Skrubbdörren
103 Värkstadsdörren
104 Fläktrumsdörren
110 Fönster-Soffhörnan
111 Fönster-Yttre labb
112 Fönster-Inre labb
113 Fönster-Radiohörnan
114 Fönster-Värkstad
130 Ordinarie kraft?
user/eta-can/eta-can.txt · Last modified: 2018/10/07 12:39 by user