User Tools

Site Tools


user:etsguide

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
user:etsguide [2019/01/06 19:44]
user
user:etsguide [2019/01/21 21:36]
user
Line 1: Line 1:
 ====== ETAs ETS-guide ====== ====== ETAs ETS-guide ======
-Se även [[kretskortsguide|Hur man med fördel gör en layout]]+Se även [[kretskortsguide|kretskortsguide]]\\ 
 +{{user:​kurser:​etching_animated.gif}}\\ 
 +Etsningsprocessen går ut på att man tar bort koppar från sitt substrat (glasfiberplatta) på utvalda plaser där photoresisten är borta. 
 +\\
   - Innan påbörjad etsning   - Innan påbörjad etsning
     - Att ha med sig:     - Att ha med sig:
user/etsguide.txt · Last modified: 2020/01/25 18:59 by eta