User Tools

Site Tools


user:guider:farnell

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:guider:farnell [2018/12/07 18:56]
eta [Hur gör jag?]
user:guider:farnell [2019/09/29 10:10] (current)
user
Line 10: Line 10:
  
 == En liten beskrivning == == En liten beskrivning ==
-  * Gå in på [[http://​se.farnell.com|Farnell]] och välj vad du vill ha.+  * Gå in på [[http://​se.farnell.com|Farnell]] och välj vad du vill ha (notera minsta order antal).
   * Anteckna ordernummer på vald artikel.   * Anteckna ordernummer på vald artikel.
   * Sammanfatta hur många av varje artikel som du vill ha.   * Sammanfatta hur många av varje artikel som du vill ha.
Line 18: Line 18:
 Ordernr, Antal, Namn (på dig).\\ Ordernr, Antal, Namn (på dig).\\
 214125,​5,​Boda 214125,​5,​Boda
-  * Beställningarna sammanställs ​ca varannan fredag.+  * Beställningarna sammanställs ​oftast udda veckor söndag.
   * Dom dyker upp i veckan efter, fråga efter någon med nyckel till skrubb så kan du få dem.    * Dom dyker upp i veckan efter, fråga efter någon med nyckel till skrubb så kan du få dem. 
   * Betalning görs vid senare tillfälle. Tänk på att moms kommer att tillkomma.   * Betalning görs vid senare tillfälle. Tänk på att moms kommer att tillkomma.
user/guider/farnell.txt · Last modified: 2019/09/29 10:10 by user