User Tools

Site Tools


user:historia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
user:historia [2020/06/24 16:49]
user Style changes / SA6JKK
user:historia [2020/06/25 13:49]
user
Line 40: Line 40:
 Auktionerna fortsatte på samma sätt som tidigare, och omfattningen ökade för varje år. 1968 började "​Hedersknyffel-diplom"​ delas ut till de som skänkt till auktionen. 1974 bytte auktionen lokal från Gasquen till A-huset. Traditionen med två auktioner per år slutade någon gång runt 1970. Auktionerna flyttades dessutom till lördagar.  ​ Auktionerna fortsatte på samma sätt som tidigare, och omfattningen ökade för varje år. 1968 började "​Hedersknyffel-diplom"​ delas ut till de som skänkt till auktionen. 1974 bytte auktionen lokal från Gasquen till A-huset. Traditionen med två auktioner per år slutade någon gång runt 1970. Auktionerna flyttades dessutom till lördagar.  ​
  
-Efter auktionen 1965 beslutades det att anordna en byggkurs i elektronik. Byggobjektet blev en 8-12 W Transistorbaserad HiFi-förstärkare (Den fick namnet ETA-förstärkaren). Man hade hela 50 deltagare i kursenvilken ​var en ordentlig succé. 100 stycken byggsatser med en förbättrad version lyckades man sälja för att byggas ihop hemma. Efter detta förbjöds all kommersiell verksamhet på ETA((Men det har inte stoppat flera företag att använda ETA som labb/​kontor)). ​+Efter auktionen 1965 beslutades det att anordna en byggkurs i elektronik. Byggobjektet blev en 8-12 W Transistorbaserad HiFi-förstärkare (Den fick namnet ETA-förstärkaren). Man hade hela 50 deltagare i kursen vilken ​var en ordentlig succé. 100 stycken byggsatser med en förbättrad version lyckades man sälja för att byggas ihop hemma. Efter detta förbjöds all kommersiell verksamhet på ETA((Men det har inte stoppat flera företag att använda ETA som labb/​kontor)). ​
  
 ===1975-1985:​ Månstuds och Datorer === ===1975-1985:​ Månstuds och Datorer ===
user/historia.txt · Last modified: 2020/09/24 08:06 by eta