User Tools

Site Tools


user:historia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:historia [2020/06/25 13:49]
user
user:historia [2020/09/24 08:06]
eta
Line 96: Line 96:
 **2019:** ETA köpte en ny 3D-printer av modell Prusa i3 MK3.  **2019:** ETA köpte en ny 3D-printer av modell Prusa i3 MK3. 
  
-**2020:** Feburari, slipning och lackering av ETAs labbänkar.+**2020:**Höstmötet beslutar att avsätta 10000kr för Kallenbolen. ​Feburari, slipning och lackering av ETAs labbänkar. Keysight ocilloskop köps in från farnell då £=SEK momentärt.
user/historia.txt · Last modified: 2020/09/24 08:06 by eta