User Tools

Site Tools


user:historia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:historia [2019/02/01 17:42]
eta
user:historia [2019/02/07 10:16] (current)
eta 1935-1945 färdigskriven
Line 4: Line 4:
 Allt började med att ett gäng glada E-teknologer((Stig Swerup, Eric Höjer och Gösta Johansson)) hade drömmar om att bilda en radioklubb på Chalmers. De gick till rektor Sven Hultin som godkände deras idé och 22 januari 1935 bildades formellt ETA (E-sektionens Teletekniska Avdelning) och fick en lokal bredvid professor Fredrik Lamms laboratorie för teoretisk ellära. I samband med detta upplöstes Göteborgs Radioklubb och ETA erhöll alla deras tillgångar. Medlemsavgiften på denna tiden var 2 kr startavgift och 3 kr i terminsavgift.((Detta motsvarar ca 62 kr respektive 92 kr år 2018 )) 1937 blev Chalmers en högskola och inrättade en speciallärarbefattning inom teleteknik. Då visade det sig att det sedan länge pågått undervisning inom teleteknik på Chalmers (ETA) men under denna tiden skulle all undervisning inom teleteknik ske i Stockholm. Därför upphöjdes ETA tillfälligt till en av Chalmers institutioner.  ​ Allt började med att ett gäng glada E-teknologer((Stig Swerup, Eric Höjer och Gösta Johansson)) hade drömmar om att bilda en radioklubb på Chalmers. De gick till rektor Sven Hultin som godkände deras idé och 22 januari 1935 bildades formellt ETA (E-sektionens Teletekniska Avdelning) och fick en lokal bredvid professor Fredrik Lamms laboratorie för teoretisk ellära. I samband med detta upplöstes Göteborgs Radioklubb och ETA erhöll alla deras tillgångar. Medlemsavgiften på denna tiden var 2 kr startavgift och 3 kr i terminsavgift.((Detta motsvarar ca 62 kr respektive 92 kr år 2018 )) 1937 blev Chalmers en högskola och inrättade en speciallärarbefattning inom teleteknik. Då visade det sig att det sedan länge pågått undervisning inom teleteknik på Chalmers (ETA) men under denna tiden skulle all undervisning inom teleteknik ske i Stockholm. Därför upphöjdes ETA tillfälligt till en av Chalmers institutioner.  ​
  
-1939 [...TODO / HANK+1939 kallades många av ETAs medlemmar in till beredskapstjänstgöring och sändning av amatörradio förbjödsDå ETA under denna tid var en institution fick viss sändning i forskningssyfte skeSnart efter detta fick Chalmers en egen teleteknik-institution och 1945 blev ETA än en gång en förening för framförallt teknologer 
 + 
 +**1945-1955:​** ​TODO / Hank 
  
 **2015: ??? *** Serverkrash! Mycket försvann **2015: ??? *** Serverkrash! Mycket försvann
user/historia.txt · Last modified: 2019/02/07 10:16 by eta