User Tools

Site Tools


user:historia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:historia [2019/06/19 13:07]
eta
user:historia [2019/06/19 15:25] (current)
eta 45-55 avslutning
Line 9: Line 9:
 Under 1946 blev ETA en del av Chalmers studentkår. ETA anordnade under denna tiden flertalet studiebesök samt telegrafikurser vilket fick medlemsantalet att öka markant. Efter kriget så släpptes amatörradiobanden fria igen och ETA hade under denna tiden callsign SHF1, vilken var institutionens signal. Detta callsign orsakade SSA:s QSL-avdelning många problem då flertalet QSL kort skickades till Gotland istället för till Chalmers ((Gotland är distrikt nummer 1)). Från cirka 1948 minskade sändningen med SHF1 då flera av ETAs medlemmar fick egna callsigns då de fick egna certifikat. ​ Under 1946 blev ETA en del av Chalmers studentkår. ETA anordnade under denna tiden flertalet studiebesök samt telegrafikurser vilket fick medlemsantalet att öka markant. Efter kriget så släpptes amatörradiobanden fria igen och ETA hade under denna tiden callsign SHF1, vilken var institutionens signal. Detta callsign orsakade SSA:s QSL-avdelning många problem då flertalet QSL kort skickades till Gotland istället för till Chalmers ((Gotland är distrikt nummer 1)). Från cirka 1948 minskade sändningen med SHF1 då flera av ETAs medlemmar fick egna callsigns då de fick egna certifikat. ​
  
-ETAs lokal flyttade runt väldigt många gånger innan man i mars 1952 flyttade till "nya Chalmers"​ och hade en lokal på första våningen i Elektronikinstutionens byggnad. ​+Hösten 1948 avgick den första ETA-auktionen. Den omsatte hela 250 kronor((motsvarande ca 3083 kr år 2018))! 1954 arrangerades auktionen i Gasquen för första gången.  
 + 
 +ETAs lokal flyttade runt väldigt många gånger innan man i mars 1952 flyttade till "nya Chalmers"​ och hade en lokal på första våningen i Elektronikinstutionens byggnad. ​På radiosidan så var tre saker i huvudfokus för ETA på denna tiden. De "​höga"​ frekvenserna (>100 MHz), de första svenska TV-sändnings försöken var ETA inofficiellt involverade i samt det nya koola trafikslaget SSB. Intresset för "High Fidelity"​ ljud och rävjakt (radiopejlorientering) var också stort. ​ Transistorer var nya, koola och ETA lyckades få tag i ett gäng för att labba med.  
 + 
 +**1955-1965:​** ​
  
 Forts Följer - Hank Forts Följer - Hank
user/historia.txt · Last modified: 2019/06/19 15:25 by eta