User Tools

Site Tools


user:historia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:historia [2019/09/19 19:13]
eta
user:historia [2020/01/16 15:30] (current)
eta added 65-75 // Hank
Line 13: Line 13:
 Hösten 1948 avgick den första ETA-auktionen. Den omsatte hela 250 kronor!((Motsvarande ca 3083 kr år 2018)) 1954 arrangerades auktionen i Gasquen för första gången. ​ Hösten 1948 avgick den första ETA-auktionen. Den omsatte hela 250 kronor!((Motsvarande ca 3083 kr år 2018)) 1954 arrangerades auktionen i Gasquen för första gången. ​
  
-ETA:s lokal flyttade runt väldigt många gånger innan man i mars 1952 flyttade till "nya Chalmers"​ och hade en lokal på första våningen i Elektronikinstutionens byggnad. På radiosidan så var tre saker i huvudfokus för ETA på denna tiden. De "​höga"​ frekvenserna (>100 MHz), de första svenska TV-sändnings försöken var ETA inofficiellt involverade i samt det nya koola trafikslaget SSB. Intresset för "High Fidelity"​ ljud och rävjakt (radiopejlorientering) var också stort. ​ Transistorer var nya, koola och ETA lyckades få tag i ett gäng för att labba med. +ETA:s lokal flyttade runt väldigt många gånger innan man i mars 1952 flyttade till "nya Chalmers"​ och hade en lokal på första våningen i Elektronikinstutionens byggnad. På radiosidan så var tre saker i huvudfokus för ETA på denna tiden. De "​höga"​ frekvenserna (>100 MHz), de första svenska TV-sändnings försöken var ETA inofficiellt involverade i samt det nya koola trafikslaget SSB. Intresset för "High Fidelity"​ ljud och rävjakt (radiopejlorientering) var också stort. ​ Transistorer var nya och ETA lyckades få tag i ett gäng för att labba med. 
  
 **1955-1965:​ Auktioner och rävjakt **  **1955-1965:​ Auktioner och rävjakt ** 
Line 19: Line 19:
 Intresset för rävjakt ökade så 1956 grundades skämtsamt ETAFFCO (ETA Fox Farming Company) vilka var benämningen på gruppen som mest sysslade med detta. Göteborgs SändarAmatörer (GSA) sysslade också mycket med rävjakt så många jakter anordnades tillsammans med dem.  Intresset för rävjakt ökade så 1956 grundades skämtsamt ETAFFCO (ETA Fox Farming Company) vilka var benämningen på gruppen som mest sysslade med detta. Göteborgs SändarAmatörer (GSA) sysslade också mycket med rävjakt så många jakter anordnades tillsammans med dem. 
  
-Under denna tidsperiod ökade amatörradioaktiviteten ordentligt. Sändare köptes in, antenner byggdes och ETA förbjöds att sända under normal arbetstid för det då riskerade att störa de mätningar som pågick i skolans laboratorier. Våren 1963 tillverkades en av ETA:s mest kända antenner, Öl-burksantennen. På denna tiden var burkarna tillverkade av beckplåt och i ETA:s verkstad löddes burkarna ihop fem och fem. Väl ute på taket blåste det såpass mycket att man var tvungen att köra 75-watts lödkolven på 380 V för att lyckas löda ihop antennen. Totalt blev antennen 33 burkar hög, ca 6 m. Av någon anledning hamnade detta på bild i Borås tidning. Försök att förlänga antennen ytterligare gjordes men då vek den sig i blåsten. Antennen matades av ett 2 kW likströms((Laglig gräns var 500 W likströmsförbrukning)) slutsteg. 1964 följdes denna av ett nytt blåfärgat slutsteg vid namn "​Pripps Blå" som bestod av två rör.  +Under denna tidsperiod ökade amatörradioaktiviteten ordentligt. Sändare köptes in, antenner byggdes och ETA förbjöds att sända under normal arbetstid för det då riskerade att störa de mätningar som pågick i skolans laboratorier. Våren 1963 tillverkades en av ETA:s mest kända antenner, Öl-burksantennen. På denna tiden var burkarna tillverkade av beckplåt och i ETA:s verkstad löddes burkarna ihop fem och fem. Väl ute på taket blåste det såpass mycket att man var tvungen att köra 75-watts lödkolven på 380 V för att lyckas löda ihop antennen. Totalt blev antennen 33 burkar hög, ca 6 m. Av någon anledning hamnade detta på bild i Borås tidning. Försök att förlänga antennen ytterligare gjordes men då vek den sig i blåsten. Antennen matades av ett 2 kW likströms((Laglig gräns var 500 W likströmsförbrukning)) slutsteg. 1964 följdes denna av ett nytt blåfärgat slutsteg vid namn "​Pripps Blå" som bestod av två rör och en kondensatorbank som var isolerad med cigarettpaket
  
 1956 började TV-sändningar från Chalmers, och många ETA:re skötte det tekniska. Deras intresse var stort och de hade vana av att "bo på skolan"​.  ​ 1956 började TV-sändningar från Chalmers, och många ETA:re skötte det tekniska. Deras intresse var stort och de hade vana av att "bo på skolan"​.  ​
Line 30: Line 29:
  
 **1965-1975:​ Förstärkare och Radio ** **1965-1975:​ Förstärkare och Radio **
 +
 +Vid utbyggnaden av E-huset 1966 fick ETA disponera ett korridorsutrymme högst upp i det nordvästra hörnet. I denna lokalen inreddes en radiostation,​ "​Kortvågen"​ med antenner i nära ankoppling.
 +
 +Televerket beslutade 1967 att radioklubbar skulle få anropssignaler med prefixet SK. ETA ansökte omedelbart om ett sådant tillstånd, och 22 mars 1968 började SK6AB gälla. Denna nya signal var bra för contest och ovanlig. I kombination med att radiointresset var rekordhögt i föreningen,​ det var solfläcksmaximum((Vågutbredningsförhålladena var optimala)), antennerna var både bra, monterade högt och nära havet samt att man hade //gott// om effekt fick ETA lyssnarrapporter från hela världen. USA hade svårt att tro att vi hade så stark signal från andra sidan atlanten. Verksamheten begränsades ordentligt av att ETA endast fick ha 15 telegrafinycklar. ​
 +
 +1969 arrangerade ETA SSA:​s((Sveriges SändareAmatörer)) årsmöte. ​
 +
 +ETA:s antennpark utvecklades allt mer, 1970 byggdes en eleverbar 4 st x 14 element 2 m yagi antenn((Fyrstacken??​)) för månstuds(EME). ETA lyckades inte särskilt med EME, men då vi körde på såpass hög effekt resulterade detta i elaka kommentarer i amerikanska radiotidningar. Resultatet av ETA:s försök var visst att SK6AB blockerade alla andra signaler medans man sände.  ​
 +
 +Auktionerna fortsatte på samma sätt som tidigare, och omfattningen ökade för varje år. 1968 började "​Hedersknyffel-diplom"​ delas ut till de som skänkt till auktionen. 1974 bytte auktionen lokal från Gasquen till A-huset. Traditionen med två auktioner per år slutade någon gång runt 1970. Auktionerna flyttades dessutom till lördagar.  ​
 +
 +Efter auktionen 1965 beslutades det att anordna en byggkurs i elektronik. Byggobjektet blev en 8-12 W Transistorbaserad HiFi-förstärkare (Den fick namnet ETA-förstärkaren). Man hade hela 50 deltagare i kursenvilken var en ordentlig succé. 100 stycken byggsatser med en förbättrade version lyckades man sälja för att byggas ihop hemma. Efter detta förbjöds all kommersiell verksamhet på ETA((Men det har inte stoppat flera företag att använda ETA som labb/​kontor)). ​
 +
 +**1975-1985:​ Månstuds och Datorer **
 +
  
 Forts Följer - Hank/SA6JKK Forts Följer - Hank/SA6JKK
 +
 +***2003:** ETA byter lokal!\\ ETA flyttar från de gamla lokalerna på toppen av EDIT till de nya lokalerna på toppen av EDIT, fast på andra sidan av DoITs lunchrum som för övrigt var först tanken att det skulle bli ETAs nya lokal. Men precis innan ETA skulle flytta in där sa DoIT "​Mänge täkk, det var meg en finer lokäl, den vill vi gärne hä!" och så tog dom den. så slutade med att ETA skulle flytta dit. Men en ny lokal upprättades på andra sidan av lunchrummet,​ lokalen som tidigare kallades kortvågen byggdes ut och breddades så man kan vara där.
  
  
Line 41: Line 57:
  
 **2019:** ETA köpte en ny 3D-printer av modell Prusa i3 MK3.  **2019:** ETA köpte en ny 3D-printer av modell Prusa i3 MK3. 
 +
 +**2020:​** ​
user/historia.1568920392.txt.gz · Last modified: 2019/09/19 19:13 by eta