User Tools

Site Tools


user:historia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:historia [2019/09/19 19:05]
eta
user:historia [2019/09/19 19:13] (current)
eta
Line 24: Line 24:
 1956 började TV-sändningar från Chalmers, och många ETA:re skötte det tekniska. Deras intresse var stort och de hade vana av att "bo på skolan"​.  ​ 1956 började TV-sändningar från Chalmers, och många ETA:re skötte det tekniska. Deras intresse var stort och de hade vana av att "bo på skolan"​.  ​
  
-ETA vann tidningen CQ:s årliga tester 1957 och 1962. 18 januari 1964 genomfördes Sveriges första RTTY QSO på ETA. -CSC genomförde detta QSO med DL4IA. Hi-Fi och transistorer var föremål för många projekt. Man började även använda mönsterkort,​ eller "trykt krets" som det kallades på den tiden.  ​+ETA vann tidningen CQ:s årliga tester 1957 och 1962. 18 januari 1964 genomfördes Sveriges första RTTY QSO på ETA. -CSC genomförde detta QSO med DL4IA. Hi-Fi och transistorer var föremål för många projekt. Man började även använda mönsterkort,​ eller "tryckt ​krets" som det kallades på den tiden.  ​
    
 Auktionerna blev för varje år mer och mer omfattande, så ETA:s beroende på institutionerna minskade. 1962 omsatte de två auktionerna som hölls c:a 2000 kr per auktion.((Motsvarande 22 000 kr per auktion år 2018)) ETA lade mer på att tigga gods samt så började fler och fler ETA:are komma ut i industrin (även om det inte alltid gick på nominell studietid...). 1958 tillsattes den första auktionskommitén. Auktionerna blev för varje år mer och mer omfattande, så ETA:s beroende på institutionerna minskade. 1962 omsatte de två auktionerna som hölls c:a 2000 kr per auktion.((Motsvarande 22 000 kr per auktion år 2018)) ETA lade mer på att tigga gods samt så började fler och fler ETA:are komma ut i industrin (även om det inte alltid gick på nominell studietid...). 1958 tillsattes den första auktionskommitén.
user/historia.txt · Last modified: 2019/09/19 19:13 by eta