User Tools

Site Tools


user:kurser:amatorradiocert

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:kurser:amatorradiocert [2019/02/12 19:01]
eta
user:kurser:amatorradiocert [2019/09/20 05:00] (current)
eta [Vad är amatörradiocertifikat?]
Line 3: Line 3:
  
 ===== Vad är amatörradiocertifikat?​ ===== ===== Vad är amatörradiocertifikat?​ =====
-Bra information går att hitta [[http://​www.ssa.se/​sektion_utb/​|här]]. \\ +<del>Bra information går att hitta [[http://​www.ssa.se/​sektion_utb/​|här]]. \\ 
-Om du vill veta mer innan vi hunnit komma igång med kurs så fråga någon i styrelsen, eller om ni vågar kan ni maila erikla a t eta.chalmers.se. Eller varför inte göra ett besök i #eta @ EFNet.+</​del>​ 
 +Om du vill veta mer innan vi hunnit komma igång med kurs så fråga någon i styrelsen, ​<del>eller om ni vågar kan ni maila erikla a t eta.chalmers.se.</​del> ​Eller varför inte göra ett besök i #eta @ EFNet.
  
 ===== Kursupplägg ===== ===== Kursupplägg =====
user/kurser/amatorradiocert.txt · Last modified: 2019/09/20 05:00 by eta