User Tools

Site Tools


user:kurser:amatorradiocert

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
user:kurser:amatorradiocert [2019/01/06 18:52]
user
user:kurser:amatorradiocert [2019/02/12 19:01]
eta
Line 30: Line 30:
 Här är de som sagt att de vill deltaga i kursen. Skulle fler vara intresserade så säg till Erik/SA6BAO (mail: erikla at eta.chalmers.se) eller skriv upp er här. Här är de som sagt att de vill deltaga i kursen. Skulle fler vara intresserade så säg till Erik/SA6BAO (mail: erikla at eta.chalmers.se) eller skriv upp er här.
  
-| Alexander Lundgren | 
-| Daniel Olsson | 
-| Osten | 
-| Mimmi | 
-| Kajsa | 
-| Douglas | 
-| Stephanie | 
-| KG | 
-| Pierre Bergfelt | 
-| Sebastian Gustafsson | 
-| Erik Aronsson | 
  
user/kurser/amatorradiocert.txt · Last modified: 2020/02/18 17:39 by eta