User Tools

Site Tools


user:kurser:amatorradiocert

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
user:kurser:amatorradiocert [2019/01/06 18:52]
user
user:kurser:amatorradiocert [2019/09/20 05:00]
eta [Vad är amatörradiocertifikat?]
Line 3: Line 3:
  
 ===== Vad är amatörradiocertifikat?​ ===== ===== Vad är amatörradiocertifikat?​ =====
-Bra information går att hitta [[http://​www.ssa.se/​sektion_utb/​|här]]. \\ +<del>Bra information går att hitta [[http://​www.ssa.se/​sektion_utb/​|här]]. \\ 
-Om du vill veta mer innan vi hunnit komma igång med kurs så fråga någon i styrelsen, eller om ni vågar kan ni maila erikla a t eta.chalmers.se. Eller varför inte göra ett besök i #eta @ EFNet.+</​del>​ 
 +Om du vill veta mer innan vi hunnit komma igång med kurs så fråga någon i styrelsen, ​<del>eller om ni vågar kan ni maila erikla a t eta.chalmers.se.</​del> ​Eller varför inte göra ett besök i #eta @ EFNet.
  
 ===== Kursupplägg ===== ===== Kursupplägg =====
Line 30: Line 31:
 Här är de som sagt att de vill deltaga i kursen. Skulle fler vara intresserade så säg till Erik/SA6BAO (mail: erikla at eta.chalmers.se) eller skriv upp er här. Här är de som sagt att de vill deltaga i kursen. Skulle fler vara intresserade så säg till Erik/SA6BAO (mail: erikla at eta.chalmers.se) eller skriv upp er här.
  
-| Alexander Lundgren | 
-| Daniel Olsson | 
-| Osten | 
-| Mimmi | 
-| Kajsa | 
-| Douglas | 
-| Stephanie | 
-| KG | 
-| Pierre Bergfelt | 
-| Sebastian Gustafsson | 
-| Erik Aronsson | 
  
user/kurser/amatorradiocert.txt · Last modified: 2020/02/18 17:39 by eta