User Tools

Site Tools


user:kurser:amatorradiocert

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
user:kurser:amatorradiocert [2019/02/12 19:01]
eta
user:kurser:amatorradiocert [2019/09/20 05:00]
eta [Vad är amatörradiocertifikat?]
Line 3: Line 3:
  
 ===== Vad är amatörradiocertifikat?​ ===== ===== Vad är amatörradiocertifikat?​ =====
-Bra information går att hitta [[http://​www.ssa.se/​sektion_utb/​|här]]. \\ +<del>Bra information går att hitta [[http://​www.ssa.se/​sektion_utb/​|här]]. \\ 
-Om du vill veta mer innan vi hunnit komma igång med kurs så fråga någon i styrelsen, eller om ni vågar kan ni maila erikla a t eta.chalmers.se. Eller varför inte göra ett besök i #eta @ EFNet.+</​del>​ 
 +Om du vill veta mer innan vi hunnit komma igång med kurs så fråga någon i styrelsen, ​<del>eller om ni vågar kan ni maila erikla a t eta.chalmers.se.</​del> ​Eller varför inte göra ett besök i #eta @ EFNet.
  
 ===== Kursupplägg ===== ===== Kursupplägg =====
user/kurser/amatorradiocert.txt · Last modified: 2020/02/18 17:39 by eta