User Tools

Site Tools


user:kurser:amatorradiocert

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:kurser:amatorradiocert [2020/02/14 15:28]
eta
user:kurser:amatorradiocert [2020/02/18 17:39] (current)
eta [Kurshistorik]
Line 6: Line 6:
 och en utbildningsbok finns [[https://​akademin.ssa.se/​|här]].\\ och en utbildningsbok finns [[https://​akademin.ssa.se/​|här]].\\
  
-Amatörradio certifikat används om man vill amatörmässigt arbeta med radio. Exempelvis bygga egna radioaparater,​ experimentera med vågutbredning och antenninstallationer så är det det du vill ha. Med cert får du tillgång till att sända med (oftast) ​100W på lite olika frekvensband.\\+Amatörradio certifikat används om man vill amatörmässigt arbeta med radio. Exempelvis bygga egna radioaparater,​ experimentera med vågutbredning och antenninstallationer så är det det du vill ha. Med cert får du tillgång till att sända med (oftast) ​200W på lite olika frekvensband.\\
  
  
Line 37: Line 37:
  
 73 DE SK6AB 73 DE SK6AB
 +
 +
 +===== Kurshistorik =====
 +
 +
 +**ETA 313: Hank:s radiokurs #0 (VT2019) **  \\
 +
 +Nya amatörer: \\
 +SA6JKK (aka Hank) \\
 +SA6DGJ \\
 +
 +
 +**ETA 313: SA6JKK:s radiokurs #1 (HT2019) **  \\
 +
 +Nya amatörer: \\
 +SA4MXB \\
 +SA6KRZ \\
 +SA6MTU \\
 +SA6RTO \\
 +SA6INA \\
 +SA6OXA \\
 +SA6LEA \\
 +SA6CNQ \\
 +
 +**SA6JKKs radiokurs #2 (TBA) **  \\
  
  
user/kurser/amatorradiocert.1581694091.txt.gz · Last modified: 2020/02/14 15:28 by eta