User Tools

Site Tools


user:kurser:etspm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:kurser:etspm [2020/01/25 18:13]
eta
user:kurser:etspm [2020/02/02 09:15] (current)
eta
Line 37: Line 37:
 \\ \\
 Nu när alla komponenter är ute är det dags att koppla ihop dem.\\ Nu när alla komponenter är ute är det dags att koppla ihop dem.\\
-Välj verkyget för att lägga till nya kopplingar och tryck på det utstickade benet på en av dina komponeter och sedan på det andra benet av komponenten du vill koppla till. Som på bilden alltså. +Välj verkyget för att lägga till nya kopplingar och tryck på det utstickade benet på en av dina komponeter och sedan på det andra benet av komponenten du vill koppla till. Som på bilden alltså.\\ 
-{{user:​kurser:​ETS_KI_koppla.PNG}} +{{user:​kurser:​ETS_KI_koppla.PNG?400}}\\ 
-Koppla din krets enligt+ 
 +Koppla din krets enligt ​följande.\\ 
 +Kretsschemat är taget direkt ifrån databladet för regulatorn\\ 
 {{user:​kurser:​krets.png}}\\ {{user:​kurser:​krets.png}}\\
 \\ \\
 \\ \\
-När ditt kopplingsschema är kopplat är det dags att börja överföra det mot en mer grafisk miljö som faktiskt är ett PCB.\\+**När ditt kopplingsschema är kopplat** är det dags att börja överföra det mot en mer grafisk miljö som faktiskt är ett PCB.\\
 Klicka först på Anotera komponenter - Detta gör så att alla komponenter automatiskt får sitt egna namn.// Klicka först på Anotera komponenter - Detta gör så att alla komponenter automatiskt får sitt egna namn.//
-Klicka sedan på Electrical rules check eller "​Sanity check"​. - Denna ser till så att du inte missat och koppla ihop något eller dyl. Kör ett test och analysera dess konsol, det blir även lite pilar på ditt schema som kan peka på felen.// + 
-Ge sedan dina komponeter namn genom att klicka på Assign footprints. - Detta ger alla dina komponenter dess storlek. Även kallat "​Footprint"​. Detta är så att när du gör din PCB så vet Kicad hur stor din komponent är och hur kopplingsbenen ​ser ut till den.\\+Klicka sedan på Electrical rules check eller "​Sanity check"​. - Denna ser till så att du inte missat och koppla ihop något eller dyl. Kör ett test och analysera dess konsol, det blir även lite pilar på ditt schema som kan peka på felen. ​Varnlingar går oftast att ignorera. de farliga är 'not connected'​// 
 +Ge sedan dina komponeter namn genom att klicka på Assign footprints. - Detta ger alla dina komponenter dess storlek ​och hur de fysikt ser ut. Även kallat "​Footprint"​. Detta är så att när du gör din PCB så vet Kicad hur stor din komponent är och var kopplingsbenen ​är till den.\\
 \\ \\
 Fönstret du får upp då ser ut såhär:\\ Fönstret du får upp då ser ut såhär:\\
Line 55: Line 59:
 Quickguide till när du letar footprints: \\ Quickguide till när du letar footprints: \\
 THT vs SMD, alltså om du måste borra håll eller SMD monterad.\\ THT vs SMD, alltså om du måste borra håll eller SMD monterad.\\
-Pitch - Hur långt det är mellan mitten av pinsen, standard är 2.54mm\\+Pitch - Hur långt det är mellan mitten av pinsen, standard är någon multipel ​2.54mm\\
 Axial/​Radial - om den ligger/​står upp på kretskortet.\\ Axial/​Radial - om den ligger/​står upp på kretskortet.\\
 +Diameter - ytterdiametern på exempelvis en kondensator.\\
 +Width - exempelvis i ett [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Dual_in-line_package|DIP paket]] så är det avstånden mellan raderna.\\
 +\\
 +
 +Exempelvis då. Konedensatorn vi har är en elektrolyt (polariserad),​ den har ben så den bör hålmonteras. Leta då i Capacitors THT.\\
 +Nu skall vi hitta vilken kondensator det är vi har. Ytterdiametern är 10mm och benens avstånd är 5mm och vi vi ha den radialt monterad. Det ger att D10, P5, THT, CP, Radial är saker vi vill ha i namnet, notera att detta behöver inte memoriseras,​ man kan bara scrolla igenom listan till man hittar något som låter bra med.\\
 +Alternativ 2 är att kolla i ett datablad.
 \\ \\
 För att se hur komponenten ser ut kan du klicka på knappen i vänstrahörnet "View selected footprint"​. Detta rekomenderas,​ du kan även mäta mha muspekaren och jämnföra med komponenten du har. Om du är osäker på vilket paket eller hur din komponent ser ut brukar det stå i databladet.\\ För att se hur komponenten ser ut kan du klicka på knappen i vänstrahörnet "View selected footprint"​. Detta rekomenderas,​ du kan även mäta mha muspekaren och jämnföra med komponenten du har. Om du är osäker på vilket paket eller hur din komponent ser ut brukar det stå i databladet.\\
user/kurser/etspm.txt · Last modified: 2020/02/02 09:15 by eta