User Tools

Site Tools


user:lyssna

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:lyssna [2019/09/05 19:47]
eta [VHF]
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Intressanta frekvenser att lyssna på ====== 
-Att lyssna kräver inget cert, men tänk på att tystnadsplikt råder när du lyssnar på andras samtal. \\ 
  
-Sorterad efter frekvens 
- 
-Mer detaljer om amatörradiobanden finns i trafikhandboken. 
- 
-https://​www.sigidwiki.com/​wiki/​Signal_Identification_Guide : Är ett bra verktyg för att identifiera okända signaler 
- 
- 
----- 
-==== Kortvåg, HF ==== 
- 
-^Frekvens^ Bandtyp ^ Kommentar ^ Modulation ^ Bandbredd ^ 
-|1.81-2.0 MHz| Amatörradio|160 m bandet| Blandat| 190 kHz|  
-|3.5-3.8 MHz| Amatörradio |80 m bandet| Blandat| 300 kHz|  
-|5.3515-5.3665 MHz| Amatörradio |60 m bandet| Blandat| 15 kHz|  
-|7.0-7.2 MHz| Amatörradio |40 m bandet| Blandat| 200 kHz|  
-|10.1-10.15 MHz| Amatörradio |30 m bandet| CW | 50 kHz|  
-|14.0-14.35 MHz| Amatörradio |20 m bandet| Blandat | 350 kHz|  
-|18.068-18.168 MHz| Amatörradio |17 m bandet| Blandat | 100 kHz|  
-|21.0-21.450 MHz| Amatörradio |15 m bandet| Blandat | 450 kHz|  
-|24.89-24.99 MHz| Amatörradio |12 m bandet| Blandat | 100 kHz|  
-|~27 MHz  | Licensfritt |PR-bandet, italienare får sända med 1 kW |Blandat| | 
-|28.0-29.7 MHz| Amatörradio |10 m bandet| Blandat | 1.7 MHz|  
- 
----- 
- 
-==== VHF ==== 
- 
-^Frekvens^ Bandtyp ^ Kommentar ^ Modulation ^ Bandbredd ^ 
-|50.0-51.99 MHz| Amatörradio |6 m bandet| Blandat| 1.99 MHz| 
-|137.100 MHz| Vädersatellit | Meteor M2 Downlink, ​ 72Kbps, centerfrekvensen driftar pga dopplerskift| QPSK (LRPT((Low Rate Picture Transmission)))| ~120 kHz |  ​ 
-|144-146 MHz| Amatörradio |2 m bandet| Blandat| 2 MHz|  
-|145.5875 Mhz| Amatörradio | D-Star repeatern (SK6RKI) | D-STAR | ~10 kHz| 
-|161.975 MHz| Marin       | AIS((Automatic Identification System)) kanal A,  9,6 kbps|GMSK |12.5 kHz eller 25 kHz|  ​ 
-|162.025 MHz| Marin       | AIS kanal B,  9,6 kbps| GMSK|12.5 kHz eller 25 kHz|  
-|432.0-438.0 MHz| Amatörradio | 70 cm bandet| Blandat| 6 MHz|  
-|446.0-446.2 MHz| Licensfritt | PMR((Private Mobile Radio)) 446| Blandat| 200 kHz|  
-|1240-1300 MHz| Amatörradio | 23 cm bandet| Blandat| 60 MHz|  
- 
- 
-Källor...finns på nätet någonstans 
user/lyssna.1567712826.txt.gz · Last modified: 2019/09/05 19:47 by eta