ETAwiki

Make Circuits Not War

User Tools

Site Tools


user:ny_medlemsportal

Nya medlemsportalen

Vi behöver en ny medlemsportal, pasta pronto!

Förslag/requests om ny funktionalitet:

 • Medlemsregister
 • Farnellbeställningsmodul
 • Twitterflöde
 • IRC-flöde
 • Slack-integrering
 • Plats för roliga bilder/filmer
 • Nyckeljobbsmodul
 • TRAX-insticksmodul
 • Massutskick
 • Saltad hash
 • PDF-export av medlem
 • Medlems-wiki
 • “Hur man gör x”
 • Protokollista + PDF
 • Lista på gerät man kan köpa (Ardunios mm)
 • Obligatorisk bild på medlemmar
user/ny_medlemsportal.txt · Last modified: 2017/11/20 12:21 by eta