User Tools

Site Tools


user:radio

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:radio [2019/09/19 19:17]
eta [Lyssna]
user:radio [2020/01/05 10:09]
eta [Projekt]
Line 14: Line 14:
 [[https://​www.eta.chalmers.se/​index.php?​include=about.sk6ab]]</​del>​ [[https://​www.eta.chalmers.se/​index.php?​include=about.sk6ab]]</​del>​
  
-==== QSL ====+===== QSL =====
 [[user:​radio:​qsl-via-sk6ab]] \\ [[user:​radio:​qsl-via-sk6ab]] \\
 För de som vill ha sina QSL via SK6AB kikar på ovanstående länk eller kontaktar styrelsen på eta@eta.chalmers.se \\ För de som vill ha sina QSL via SK6AB kikar på ovanstående länk eller kontaktar styrelsen på eta@eta.chalmers.se \\
  
 ===== Lyssna ===== ===== Lyssna =====
- +[[user:radio:Lyssna]] \\ 
-[[user:​Lyssna]]\\ +Här finns en lista över intressanta frekvenser att lyssna på. Saknas något roligt att lyssna på? Lägg till det i listan! ​
-Här finns en lista över intressanta frekvenser att lyssna på. +
  \\  \\
- 
- 
  
  
Line 32: Line 29:
 [[user:​radio:​radioshack]] -- Hörnan med all radioutrustning längst in i vår lokal\\ [[user:​radio:​radioshack]] -- Hörnan med all radioutrustning längst in i vår lokal\\
  
 +[[user:​radio:​ft8]] -- Hur man kör FT-8 på ETA \\
  
 ===== Projekt ===== ===== Projekt =====
 [[user:​radio:​antennstyrning]],​ styra antenn mha CAN-buss.\\ [[user:​radio:​antennstyrning]],​ styra antenn mha CAN-buss.\\
-[[user:​radio:​Sattelitmottagning med Raspberry Pi och RTL-SDR]] +[[user:​radio:​Sattelitmottagning med Raspberry Pi och RTL-SDR]] ​\\ 
-[[user:​radio:​contest| tävlingar för den intresserade]]+[[user:​radio:​contest| tävlingar för den intresserade]] ​\\
  
  
user/radio.txt · Last modified: 2020/01/05 10:09 by eta