User Tools

Site Tools


user:radio

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
user:radio [2018/04/04 23:41]
127.0.0.1 external edit
user:radio [2020/01/05 10:09] (current)
eta [Projekt]
Line 1: Line 1:
 ====== Radio ====== ====== Radio ======
-Mycket av ETA's historia rotar sig i amatörradion och SK6AB som är vår amatörradioklubb.+Mycket av ETA's historia rotar sig i amatörradion och SK6AB som är vår amatörradioklubb.\\ 
 +[[user:​kurser:​amatorradiocert|info om att bli radioamatör]]
  
  
Line 10: Line 11:
  
 ===== SK6AB ===== ===== SK6AB =====
-På ETAportalen går det att läsa mer om SK6AB\\ +<del>På ETAportalen går det att läsa mer om SK6AB\\ 
-[[https://​www.eta.chalmers.se/​index.php?​include=about.sk6ab]]+[[https://​www.eta.chalmers.se/​index.php?​include=about.sk6ab]]</​del>​
  
-==== QSL ====+===== QSL =====
 [[user:​radio:​qsl-via-sk6ab]] \\ [[user:​radio:​qsl-via-sk6ab]] \\
 För de som vill ha sina QSL via SK6AB kikar på ovanstående länk eller kontaktar styrelsen på eta@eta.chalmers.se \\ För de som vill ha sina QSL via SK6AB kikar på ovanstående länk eller kontaktar styrelsen på eta@eta.chalmers.se \\
 +
 +===== Lyssna =====
 +[[user:​radio:​Lyssna]] \\
 +Här finns en lista över intressanta frekvenser att lyssna på. Saknas något roligt att lyssna på? Lägg till det i listan! ​
 + \\
 +
  
 ===== Utrustning ===== ===== Utrustning =====
Line 22: Line 29:
 [[user:​radio:​radioshack]] -- Hörnan med all radioutrustning längst in i vår lokal\\ [[user:​radio:​radioshack]] -- Hörnan med all radioutrustning längst in i vår lokal\\
  
 +[[user:​radio:​ft8]] -- Hur man kör FT-8 på ETA \\
  
 ===== Projekt ===== ===== Projekt =====
 [[user:​radio:​antennstyrning]],​ styra antenn mha CAN-buss.\\ [[user:​radio:​antennstyrning]],​ styra antenn mha CAN-buss.\\
-[[user:​radio:​Sattelitmottagning med Raspberry Pi och RTL-SDR]]+[[user:​radio:​Sattelitmottagning med Raspberry Pi och RTL-SDR]] ​\\ 
 +[[user:​radio:​contest| tävlingar för den intresserade]] \\
  
  
user/radio.1522885300.txt.gz · Last modified: 2018/04/04 23:41 by 127.0.0.1