User Tools

Site Tools


user:radio:antennpark

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:radio:antennpark [2020/01/31 16:32]
eta
user:radio:antennpark [2020/02/18 19:53] (current)
user
Line 21: Line 21:
  
 ===== Discone-antenn ===== ===== Discone-antenn =====
-**Frekvensband**:​ bredbandig, ​12 kHz - 1,3 GHz\\+**Frekvensband**:​ bredbandig, ​25 till 1300 MHz\\
 **Monterades upp:** Flyttades senast juni 2008\\ **Monterades upp:** Flyttades senast juni 2008\\
  
 {{user:​radio:​discone.jpg|Scannerantenn}} {{user:​radio:​discone.jpg|Scannerantenn}}
  
-Sitter ovanför Akademiska Hus väderstation på L100PHzinsen+Sitter ovanför Akademiska Hus väderstation på Linsen
  
 === Funktion === === Funktion ===
-Används för [[user:​radio:​radioshack#​icom_ic-r7000|scannern]]. Scannern är en ICOM IC-R7000 som kan ta emot 12 kHz - 1,3 GHz.\\ +Används för [[user:​radio:​radioshack#​icom_ic-r7000|scannern]]. Scannern är en ICOM IC-R7000 som kan ta emot 25 till 999 och 1025 till 2000 MHz.\\ 
-Bland annat lyssna på spårvagnar,​ räddningstjänst,​ taxi, P3, trådlösa telefoner som inte är dect och annat skoj. En preamp sitter också alldeles efter antennen för att förstärka de svaga signalerna.+Bland annat lyssna på spårvagnar,​ räddningstjänst,​ taxi, P3, trådlösa telefoner som inte är dect och annat skoj.<​del> ​En preamp sitter också alldeles efter antennen för att förstärka de svaga signalerna</​del>​(Preamp dog, vi försöker bygga en ny snart(TM)/​Hank/​SA6JKK 2020-02 )
  
  
-===== Kallebolen ​ =====+===== Kallebolen ​ ===== 
  
 {{:​user:​radio:​kallebol2.png?​400|}}\\ {{:​user:​radio:​kallebol2.png?​400|}}\\
Line 44: Line 44:
 [[user:​radio:​gula-antennen|Mätningar från 2020]]\\ [[user:​radio:​gula-antennen|Mätningar från 2020]]\\
  
-====== Tidigare antenner ======+ 
 +===== Double Cross dipole Antennen ===== 
 +[[user:​radio:​DCA|DCA]]\\ 
 +inte installerad än\\ 
 + 
 +====== Tidigare antenner ====== ​
  
 Antenninstallationer som tidigare existerat. Antenninstallationer som tidigare existerat.
user/radio/antennpark.1580488323.txt.gz · Last modified: 2020/01/31 16:32 by eta