User Tools

Site Tools


user:radio:dca

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
user:radio:dca [2020/03/02 07:58]
user
user:radio:dca [2020/04/04 19:36]
eta
Line 5: Line 5:
  
 ====Mjukvara==== ====Mjukvara====
-Pi:en kör raspberian med gnuradio på sig. Den dundrar iväg massa UDP data till 192.168.30.214 som förhoppningsvis är [[styrelsen:​datorer:​aga|Aga]]. portarna som används är 1230 , 1231 , 1232\\+Pi:en kör raspberian med gnuradio på sig. Den dundrar iväg massa UDP data till 192.168.30.64 som förhoppningsvis är [[styrelsen:​datorer:​aga|Aga]], om inte konfigurera om DHCP i routern. portarna som används är 1230 , 1231 , 1232\\
 Samplings hastigheten är 850M och centerfrekvensen 137.766MHz (Källabehövs)\\ Samplings hastigheten är 850M och centerfrekvensen 137.766MHz (Källabehövs)\\
 GRC programmet är relativt simpelt. Det läser av hela spektrat där alla NOAA sateliter bor. Mixar spektrat med dess offset och lågpassfiltererar för att sedan dundra iväg till en UDP sink. Det används tre stycken UDP-sinks, en för varje sattelit. Bandbredden är 850e3/30.\\ GRC programmet är relativt simpelt. Det läser av hela spektrat där alla NOAA sateliter bor. Mixar spektrat med dess offset och lågpassfiltererar för att sedan dundra iväg till en UDP sink. Det används tre stycken UDP-sinks, en för varje sattelit. Bandbredden är 850e3/30.\\
user/radio/dca.txt · Last modified: 2020/07/23 10:13 by eta