User Tools

Site Tools


user:radio:ft8

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:radio:ft8 [2020/01/05 09:14]
user created
user:radio:ft8 [2020/01/05 17:07] (current)
user
Line 16: Line 16:
   * Ingen förbåld Noise blanketer.   * Ingen förbåld Noise blanketer.
   * USB 2.5Khz bandbredd.   * USB 2.5Khz bandbredd.
-  * Digitalgain (i WSJT) ca -14dB ,radion vill ha en låg Vrms.+  * Digitalgain (i WSJT) ca -8dB ,radion vill ha en låg Vrms.
   * VOX skall vara på. alltså röstaktivering. CAT slutade typ funka av oklara anledningar men med VOX så löser den det.   * VOX skall vara på. alltså röstaktivering. CAT slutade typ funka av oklara anledningar men med VOX så löser den det.
  
 Sedan tror jag det bara är tuta och köra. Sedan tror jag det bara är tuta och köra.
 +
 +Notering 5e januari 2020: -8dB digital gain i WSJT med Mic amp på kl 9 ger det en SNR på 46dB vid 10\\
 +Proc vid första anblick ger bättre prestanda i spektrumanaylsatorn med uppåt 52dB SNR med liknande inställningar som ovan. Proc var då i kl12 och RF FSP var på. I de yttre lägena såg det ut som brus förflyttades mellan de olika sidorna av signalen, dämpade ena sidan med ökade den andra.
 +
 +
user/radio/ft8.txt · Last modified: 2020/01/05 17:07 by user