User Tools

Site Tools


user:radio:kallebol

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:radio:kallebol [2020/09/24 08:37]
eta
user:radio:kallebol [2020/09/24 08:46] (current)
eta
Line 14: Line 14:
  
 Specifikationen som sattes upp krävde 1kNm i maximalt vridmoment pga blåst med mera. Ett kuggpar på z1=114 z2=31 sattes upp med modul=4 och 40mm kuggbredd. Teroretiskt skall detta klara 1.2kNm innan utmattning. Kuggarna är i C40 stål och axeltappen som fäster z1 är C65e. Tappen är lagrad i ett '6215 2Z C3 Kullager'​ från SKF. Specifikationen som sattes upp krävde 1kNm i maximalt vridmoment pga blåst med mera. Ett kuggpar på z1=114 z2=31 sattes upp med modul=4 och 40mm kuggbredd. Teroretiskt skall detta klara 1.2kNm innan utmattning. Kuggarna är i C40 stål och axeltappen som fäster z1 är C65e. Tappen är lagrad i ett '6215 2Z C3 Kullager'​ från SKF.
 +
 {{:​user:​radio:​kugg_bankad.jpg?​400|Kul med kugg}} {{:​user:​radio:​kugg_bankad.jpg?​400|Kul med kugg}}
-Hur kugghjulen med tapp och lager ser ut i omonterat stadie.+Hur kugghjulen med tapp och lager ser ut i omonterat stadie. Med hjälp från [[user:​foreningar|Xp]] 17/18/19/20 frästes hålet i stora kugghjulet ut i deras CNC fräs då den inte gick att spänna in i varken [[user:​verkstad:​metallsvarv|våran Örn]] eller deras svarv.
  
  
user/radio/kallebol.txt · Last modified: 2020/09/24 08:46 by eta