User Tools

Site Tools


user:radio:radioshack

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:radio:radioshack [2018/04/04 23:44]
127.0.0.1 external edit
user:radio:radioshack [2019/10/12 08:39] (current)
eta
Line 16: Line 16:
 {{user:​radio:​ft_990_manual.pdf|Manual}} \\ {{user:​radio:​ft_990_manual.pdf|Manual}} \\
  
-Normalt kopplad till [[user:​radio:​antennpark#​vertikalantennen]] eller [[user:​radio:​antennpark#​dipolen]],​ valbart via en switch.+Normalt kopplad till [[user:​radio:​antennpark#​vertikalantennen]] ​<del>eller [[user:​radio:​antennpark#​dipolen]],​ valbart via en switch.</​del>​
  
 Även kopplad till [[styrelsen:​datorer:​aga]] för att kunna köra PSK. \\ Även kopplad till [[styrelsen:​datorer:​aga]] för att kunna köra PSK. \\
Line 26: Line 26:
 Används för 2m och 70cm. \\ Används för 2m och 70cm. \\
  
-Kopplad till [[user:​radio:​antennpark#​fyrstacken]] eller någon utav 2m eller 70cm-antenn i [[user:​radio:​antennpark#​riktantenn|riktantennen]]. \\+<del>Kopplad till [[user:​radio:​antennpark#​fyrstacken]] eller någon utav 2m eller 70cm-antenn i [[user:​radio:​antennpark#​riktantenn|riktantennen]]. \\</​del>​
  
 {{user:​radio:​img_0813.jpg?​200|Icom IC-820}} {{user:​radio:​img_0813.jpg?​200|Icom IC-820}}
user/radio/radioshack.txt · Last modified: 2019/10/12 08:39 by eta