User Tools

Site Tools


user:robot-sm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:robot-sm [2019/01/13 13:53] (current)
user created
Line 1: Line 1:
 +====== Robot-SM ======
 +**To be assimilated**\\
 +Robot-SM är [[user:​foreningar|CRFs]]främsta arrangemang.\\
 +Robot-SM är en tävling och ett evenemang som är öppet för alla som är intresserade av framtidens teknik. Evenemangen har anordnats av Chalmers Robotförening på våren varje år sedan 2006. Syftet med Robot-SM är att vara ett evenemang där robotintresserade kan träffas, utbyta idéer och jämföra sina robotar mot varandra. Syftet är även att sprida intresset för teknik och robotar. Huvudattraktionen är kampen mellan autonoma robotar i grenarna Sumo, Linjeföljning,​ Folkrace och Fristil.\\
 +\\
 +se även
 +    *http://​www.robotsm.se/​
 +    *http://​chalmersrobotics.se/​wiki/​Robot-SM
  
user/robot-sm.txt · Last modified: 2019/01/13 13:53 by user