User Tools

Site Tools


user:sparvagnen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:sparvagnen [2020/02/21 14:58]
eta
user:sparvagnen [2020/02/21 15:17] (current)
eta
Line 21: Line 21:
  
 ==== Radiohörnan ==== ==== Radiohörnan ====
-Här finns det gott om de hertziska vågorna. Det finns lite olika radioaparater här. Samt ett rackskåp med lite finare mätinstrumment som nätverksanalysatorer,​ Spektrumanalysatorer,​ Signalgeneratorer mm, sådant som hör radio till.\\+Här finns det gott om de hertziska vågorna. Det finns lite olika [[user:​radio|radioaparater]] här. Samt ett rackskåp med lite finare mätinstrumment som nätverksanalysatorer,​ Spektrumanalysatorer,​ Signalgeneratorer mm, sådant som hör radio till.\\
 [[styrelsen:​datorer:​aga|Aga]] bor även här. [[styrelsen:​datorer:​aga|Aga]] bor även här.
  
 ==== Fikahörnan ==== ==== Fikahörnan ====
 Det finns folk som har blivgt fikaingengörer,​ de bor här. Det finns folk som har blivgt fikaingengörer,​ de bor här.
user/sparvagnen.txt · Last modified: 2020/02/21 15:17 by eta