User Tools

Site Tools


user:ssa_login

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:ssa_login [2018/04/04 23:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== SSA login =====
  
 +För att logga in som medlem används callsign (SK6AB) och medlemsnummer som står på baksidan av QTC-tidningen,​ för närvarande:​ 106839
 +
 +=== HamShop ===
 +
 +E-postadress:​ eta@eta.chalmers.se \\
 +Lösenord: 106839
user/ssa_login.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)