User Tools

Site Tools


user:teorem

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:teorem [2018/04/04 23:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Teorem ======
 +===== Svamlingsteoremet =====
 +Talhastigheten måste vara minst dubbelt så snabb som faktahastigheten för att inte åhörarna ska hinna upptäcka att du svamlar.
  
 +Gör de det avviker de från föreläsningen,​ det är det som kallas avviknings-distorsion.
user/teorem.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)