User Tools

Site Tools


user:tigsvets

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
user:tigsvets [2018/04/04 23:41]
127.0.0.1 external edit
user:tigsvets [2020/02/19 19:24] (current)
eta
Line 1: Line 1:
 ====== **TIG svetsen** ====== ====== **TIG svetsen** ======
 +TIG använder [[styrelsen_intern:​argon|Argon (Intern)]]
 +
 +
 +== Knappar ==
 +:
 +
 +**ON/OFF** Självklar
 +
 +**AC/DC** Växel eller likspänning
 +
 +**2T/4T** Tvåtakt eller fyrtakt, tvåtakt är själklart bättre varpå den alltid är inställd på detta. (med 4T så stänger inte svetsen av sig när man släpper pedalen.)
 +
 +**TIG/MMA** Tig eller pinnsvetsning. Vi har en fin pinnasvets, vi kör endast tig på denna maskin!
 +
 +**Normal/​puls** Ska stå på normal, den andra funktionen är en special.
 +
 +**Basic current** är den ström som pedalen startar på.
 +
 +**Peak current** är den ström man får när pedalen är i botten.
 +
 +**Downslope** är hur länge strömmen tar på sig att stängas av när man släpper pedalen.
 +
 +
 +**Pulse duty** är för specialfunktionen pulssvetsning som man normalt inte använder sig av.
 +
 +**Gasinställningar**
 +
 +**Pre/post flow** Hur mycket gas det kommer före samt efter ljusbågen tänds.
 +
 +**Gasflödet** ställer man in på gasregulatorn som sitter på gasflaskan, ett bra startvärde är runt 6-8 liter per minut. Mer gas är inte bättre, bara dyrare.
 +
 +
 +== AC specifika inställningar ​ ==
 +
 +
 +
 +**Frekvensen** styr hur bred/djup smältan blir.
 +Högre frekvens ger en smalare men djupare smälta.
 +Lägre frekvens ger en bredare men grundare smälta.
 +Svetsen kan ställas in på mellan 0.5-300 Hz
 +
 +
 +
 +**Arc force** är tändningen för acsvetstning.
 +
 +Clean area width är den del som bryter oxiden, dvs då spänningen vänder. Tänk på att mer oxidbrytning ger mer värme in i wolframelektroden.
 +
 +
 +**Woldrameelektroder**
 +
 +Wolframelektroderna består av wolfram som kan vara legerat med olika andra fina saker för olika anvädningsområden.
 +Dessa är färgmärkta,​ ex gröna, röda osv.
 +Gemensamt är att man väljer en med rätt diameter. Liten diameter ger mer precis ljusbåge, men klarar inte stora strömmar. Man väljer alltså efter hur tjockt materialet är som man tänkt sig svetsa i. Eta tillhandahåller två olika diametrar.
 +
 +Man slipar elektrodens spets så den ser ut som en blyertspenna. Viktigt att man slipar axiellt.
 +
 +När man svetsar DC så kommer elektroden behålla sin form om man inte kör med för mycket ström och för liten elektrod.
 +På AC kommer en liten kula att forma sig, som ska vara något större än elektrodens diameter, kanske 10% större. För mycket ström med för liten elektrod ger en väldigt stor kula, och för lite ström bildar ingen riktigt fin rund kula.
 +
  
user/tigsvets.1522885299.txt.gz · Last modified: 2018/04/04 23:41 by 127.0.0.1