User Tools

Site Tools


user_intern:telenummer

Viktiga telenummer

OBS: artikeln är gammal så typ alla namn och nummer är sannolikt värdelösa

Trax-kort: Ulf Svensson
Hissen: Christer Spjuth / Daniel Olsson
Spårvagnen: Christer Spjuth / Daniel Olsson
Förrådet under VoV: Anton Cuturic

ETA och dess styrelse

Mail: eta a t eta.chalmers.se
Telefon: 031-207860
Styrelsens telefonnummer

Akademiska Hus

Christer Spjuth, Driftsamordnare

Telefon: 031-63 25 63
Christer.Spjuth a t akademiskahus.se

Daniel Olsson, Drifttekniker

Telefon: 031-63 26 38
Daniel.Olsson a t akademiskahus.se
EDIT:s hustomte

Anton Cuturic, Drifttekniker

Telefon: 031-63 25 66
anto.cuturic a t akademiskahus.se
VoV:s hustomte

Felanmälan
Akuta fel Chalmers Johanneberg (Akademiska Hus byggnader):
Kvällar/helger, men även under normal arbetstid om annan drifttekniker på kartan ej är anträffbar !
CHALMERS: Ring vår beredskapssökare 0746-36 62 98 alternativt SOS Alarmering 703 17 25.

Vaktmästeri

Ulf Svensson

Telefon: 031 - 772 18 19
e-post: ulf.svensson a t chalmers.se
Det är Ulf man kontaktar när nya medlemmar ska läggas till så de kan komma in i ytterdörren. Ulf har tagit över efter Roland Ekman.

Kent Wikersten

Telefon: 031-772 1557
e-post: kent.wikersten a t chalmers.se
Servicechef
Vaktmästeri och teknisk service

Andra bra personer på Chalmers

Roger Forsberg

Telefon: 031-772 28 75
e-post: rogerp a t chalmers.se
kopparslask

Kåren

Vice kårordförande

Telefon: 070-772 3901
Mail: vo a t chs.chalmers.se
Kårens vice ordförande är den som har blivit bestraffad med att sköta kontakter med föreningarna.

Husansvarige

Telefon: 070-772 39 15
Mail: ha a t chs.chalmers.se
Ansvarig för föreningars lokaler

user_intern/telenummer.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)