User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
start [2021/03/29 10:02]
eta
start [2021/04/14 09:38]
eta [Allmänna ordningsregler för ETA]
Line 71: Line 71:
  
 ==== Allmänna ordningsregler för ETA ==== ==== Allmänna ordningsregler för ETA ====
-Våga fråga om du är osäker på något+För att summera reglerna. Tror du att du kan något så kan du det nog. **Våga fråga** om du är osäker på något tråkigt att saker går sönder.\n 
 +Men folk gillar generellt att prata om sin hobby och visa hur ett instrument eller liknande funkar.
    
   * [[user:regler|Viktiga Regler]] -- Vad du bör och inte bör göra och hur du gör detta\\   * [[user:regler|Viktiga Regler]] -- Vad du bör och inte bör göra och hur du gör detta\\
start.txt · Last modified: 2021/05/15 15:03 by user