User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2021/03/29 10:02]
eta
start [2021/05/15 15:03]
user
Line 16: Line 16:
 Spårvagnen är ETAs huvudlokal på 7e våningen i EDIT-huset. [[user:hitta|Hitta hit/Find us]]\\ Spårvagnen är ETAs huvudlokal på 7e våningen i EDIT-huset. [[user:hitta|Hitta hit/Find us]]\\
 Den kallas så på grund av dess avlånga utseende och innehavande av lämplig sådana skylt. Den kallas så på grund av dess avlånga utseende och innehavande av lämplig sådana skylt.
 +
 +  * ** Jag hittar inte komponenten jag ville ha, hur får jag tag i den? **\\
 +ETA har förmånliga priser hos Farnell för våra inköp av elektronik och du kan läsa mer om det här på [[user:guider:farnell|Farnellguiden]]. 
  
   * ** Vad kostar medlemskap? **\\   * ** Vad kostar medlemskap? **\\
Line 34: Line 37:
 OK: ta OP-ampar, någon rolig MCU och slänger på det på ett kort som du behöver i ditt projekt.\\ OK: ta OP-ampar, någon rolig MCU och slänger på det på ett kort som du behöver i ditt projekt.\\
 Inte OK: Ta en näve kondensatorer för att sedan bara lägga i din låda eller ta hem. Inte OK: Ta en näve kondensatorer för att sedan bara lägga i din låda eller ta hem.
- 
-  * ** Jag hittar inte komponenten jag ville ha, hur får jag tag i den? **\\ 
-ETA har förmånliga priser hos Farnell för våra inköp av elektronik och du kan läsa mer om det här på [[user:guider:farnell|Farnellguiden]]. Formatet som används i mail-beställningar är: \\ 
-**Order-nummer,Antal,Namn** (utan mellanslag) där namn är vad din mor kallar dig och varje artikel tilldelas en ny rad. 
  
   * ** Amatörradio? **   * ** Amatörradio? **
Line 71: Line 70:
  
 ==== Allmänna ordningsregler för ETA ==== ==== Allmänna ordningsregler för ETA ====
-Våga fråga om du är osäker på något+För att summera reglerna. Tror du att du kan något så kan du det nog. **Våga fråga** om du är osäker på något tråkigt att saker går sönder.\n 
 +Men folk gillar generellt att prata om sin hobby och visa hur ett instrument eller liknande funkar.
    
   * [[user:regler|Viktiga Regler]] -- Vad du bör och inte bör göra och hur du gör detta\\   * [[user:regler|Viktiga Regler]] -- Vad du bör och inte bör göra och hur du gör detta\\
start.txt · Last modified: 2021/05/15 15:03 by user