User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2021/04/14 09:38]
eta [Allmänna ordningsregler för ETA]
start [2021/05/15 15:03]
user
Line 16: Line 16:
 Spårvagnen är ETAs huvudlokal på 7e våningen i EDIT-huset. [[user:hitta|Hitta hit/Find us]]\\ Spårvagnen är ETAs huvudlokal på 7e våningen i EDIT-huset. [[user:hitta|Hitta hit/Find us]]\\
 Den kallas så på grund av dess avlånga utseende och innehavande av lämplig sådana skylt. Den kallas så på grund av dess avlånga utseende och innehavande av lämplig sådana skylt.
 +
 +  * ** Jag hittar inte komponenten jag ville ha, hur får jag tag i den? **\\
 +ETA har förmånliga priser hos Farnell för våra inköp av elektronik och du kan läsa mer om det här på [[user:guider:farnell|Farnellguiden]]. 
  
   * ** Vad kostar medlemskap? **\\   * ** Vad kostar medlemskap? **\\
Line 34: Line 37:
 OK: ta OP-ampar, någon rolig MCU och slänger på det på ett kort som du behöver i ditt projekt.\\ OK: ta OP-ampar, någon rolig MCU och slänger på det på ett kort som du behöver i ditt projekt.\\
 Inte OK: Ta en näve kondensatorer för att sedan bara lägga i din låda eller ta hem. Inte OK: Ta en näve kondensatorer för att sedan bara lägga i din låda eller ta hem.
- 
-  * ** Jag hittar inte komponenten jag ville ha, hur får jag tag i den? **\\ 
-ETA har förmånliga priser hos Farnell för våra inköp av elektronik och du kan läsa mer om det här på [[user:guider:farnell|Farnellguiden]]. Formatet som används i mail-beställningar är: \\ 
-**Order-nummer,Antal,Namn** (utan mellanslag) där namn är vad din mor kallar dig och varje artikel tilldelas en ny rad. 
  
   * ** Amatörradio? **   * ** Amatörradio? **
start.txt · Last modified: 2021/05/15 15:03 by user