User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2020/04/04 15:40]
user [Allmänna ordningsregler för ETA]
start [2020/04/04 15:44] (current)
user [ETAwiki]
Line 6: Line 6:
 **[[user:​hitta|Hitta hit/Find us]]** **[[user:​hitta|Hitta hit/Find us]]**
  
-Välkommen till ETAs wikiETA är en akronym för E-sektionens Teletekniska Avdelning. Trots E-sektionen i namnet är ETA en **kårförening** som är öppen för alla studerande och anställda på Chalmers.\\ +Välkommen till ETAs wikiETA är en akronym för E-sektionens Teletekniska Avdelning. Trots E-sektionen i namnet är ETA en **kårförening** som är öppen för alla studerande och anställda på Chalmers.\\ 
-Här finns jättemycket bra (och dåliga) saker att läsa. ​Mycket ​av alla sidor ligger begravna ​på något vänster. Använd ​gärna sökfunktionen uppe till höger och/eller klicka på sitemap uppe till höger.\\+Här finns jättemycket bra (och dåliga) saker att läsa. ​Många ​av sidorna ​ligger begravna, använd ​gärna sökfunktionen uppe till höger och/eller klicka på sitemap uppe till höger.\\
 Det kan hjälpa att vara inloggad. (Behöver du lösenord fråga [[styrelsen:​poster|styrelsen]]) Det kan hjälpa att vara inloggad. (Behöver du lösenord fråga [[styrelsen:​poster|styrelsen]])
  
start.txt · Last modified: 2020/04/04 15:44 by user