User Tools

Site Tools


styrlsen_intern:access_till_diverse_skrymslen

Access till diverse skrymslen

Taket

  • Regel nr 1: Taket är till för antennarbete. Ingen vistelse på taket är tillåten såvida man inte har en (bra) anledning att vara där samt tillåtelse av styrelsen.
  • Regel nr 2: se regel nr 1.
  • Regel nr 3: var inte ensam på taket.

På taket har vi stor frihet gällande uppsättning av antenner och annan utrustning, inom rimliga gränser förstås. Större installationer (typ master) måste sanktioneras av vaktmästare och eventuellt Akademiska hus. De båda befintliga masterna är installerade av Akademiska.

Utrymmet under Kallebolen

Har tidigare använts till diverse radioutrustning (bl.a GPS-mottagare). Är i skrivande stund tomt.

ETA har inte nyckel till detta utrymme utan vaktis måste tillfrågas för tillgång. Rummet kommer man åt genom dörren benämnd “Fläktrum” längst bort i doktorandernas lunchrum.

styrlsen_intern/access_till_diverse_skrymslen.txt · Last modified: 2018/04/04 23:41 (external edit)