User Tools

Site Tools


styrlsen_intern:access_till_diverse_skrymslen

Access till diverse skrymslen

På taket har vi stor frihet gällande uppsättning av antenner och annan utrustning, inom rimliga gränser förstås. Större installationer (typ master) måste sanktioneras av Akademiska hus och eventuellt vaktmästare. Egentligen Akademiska som äger huset och fasad så ett godkännande där ifrån är nice. De båda befintliga masterna är installerade av Akademiska. Men inte Kallebolen

Att vara kompis och ha förtroende hos någon på akademiska, förslagsvis fastighetsskötare är mycket viktigt. Vi kan få väldigt lukrativa avtal med dem om man bara sköter det snyggt. Exempelvis få låna huvudnyckel i en vecka så man kan dra all kabel man vill genom fläktrum, eller komma åt takluckan på linsen. Man håller goda relationer med akademiska genom att visa respekt för byggnaden, visa genom handlingar att man kan sköta saker snyggt. Inga ful-jobb i färdig installation!

Att föra en öppen dialog med vad man vill göra/uppnå, lägga fram sin plan på hur man tänke, (ex vilka hål skall borras, vilka kablar skall dras, hur lång tid det tar etc) och om de har förslag på hur man kan göra bättre. De kan ha krav på att installation skall ske av ramavtals-elektriker (fakturerar Chalmers) eller dylikt.

Akademiska hus är inte själlösa, i alla fall inte fastighetsskötarna, håll goda relationer med dem så hjälper de dig igenom deras byråkrati träsk. För trotts att de kanske inte säger det så tycker de det är kul med antenner och att studenter tar lite eget initiativ.

Taket

  • Regel nr 1: Taket är till för antennarbete. Ingen vistelse på taket är tillåten såvida man inte har en (bra) anledning att vara där samt tillåtelse av styrelsen.
  • Regel nr 2: se regel nr 1.
  • Regel nr 3: var inte ensam på taket.

Utrymmet under kallebolen

Kallebolen Har tidigare använts till diverse radioutrustning (bl.a GPS-mottagare). Är i skrivande stund nästan tomt. Här finns AC + jordfelsbrytare till kallebolen samt en trafikomvandlare från fiber till elektriskt ethernet.

ETA har inte nyckel till detta utrymme utan vaktis måste tillfrågas för tillgång. Rummet kommer man åt genom dörren benämnd “Fläktrum” längst bort i doktorandernas lunchrum.

styrlsen_intern/access_till_diverse_skrymslen.txt · Last modified: 2022/05/19 13:37 by user