User Tools

Site Tools


user:etard:etard

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
user:etard:etard [2021/04/02 16:30]
user created, and finished
user:etard:etard [2021/04/02 16:33]
user fixed
Line 11: Line 11:
 ====== Nuvarande Projekt ====== ====== Nuvarande Projekt ======
  
-Just nu håller vi på att tillverkar en egen bergsprängare som enbart spelar electric\\+För närvarande arbetar META med att tillverka en specialiserad bergsprängare optimerad för de ljuva tonerna från electric.\\
  
  
 ====== Färdiga projekt ====== ====== Färdiga projekt ======
 Efter mycket tårar och svett har META lyckas stoppa in musik på de mest oväntade ställena, bland annat en laserskärare. Efter mycket tårar och svett har META lyckas stoppa in musik på de mest oväntade ställena, bland annat en laserskärare.
user/etard/etard.txt · Last modified: 2021/06/11 05:02 by user