User Tools

Site Tools


user:etard:etard

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
user:etard:etard [2021/04/02 16:30]
user created, and finished
user:etard:etard [2021/04/02 16:35]
user old revision restored (2021/03/29 16:31)
Line 1: Line 1:
-{{:user:Metalogga.png?400|METAS logotyp}}+{{:user:etard:etard.png?400|ETARD logotyp}}
  
 ====== Research & Devolopment ====== ====== Research & Devolopment ======
-META är ETAs officiella inofficiella utskott för forskning om bangers och hur man kombinerar dessa med elektronik.\\+ETARD är ETAs inofficiella utskott för forskning.\\ 
  
  
-Fokusområden är [[https://www.youtube.com/watch?v=Jl_5NHTvDAI|Electric]] av Leila K. 
 Mycket viktig forskning pågår här. Mycket viktig forskning pågår här.
- 
- 
-====== Nuvarande Projekt ====== 
- 
-Just nu håller vi på att tillverkar en egen bergsprängare som enbart spelar electric\\ 
- 
- 
-====== Färdiga projekt ====== 
-Efter mycket tårar och svett har META lyckas stoppa in musik på de mest oväntade ställena, bland annat en laserskärare. 
user/etard/etard.txt · Last modified: 2021/06/11 05:02 by user