User Tools

Site Tools


user:etard:etard

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:etard:etard [2021/04/02 16:30]
user created, and finished
user:etard:etard [2021/06/11 05:02]
user
Line 1: Line 1:
-{{:user:Metalogga.png?400|METAS logotyp}}+{{:user:etard:etard.png?400|ETARD logotyp}} 
 + 
 +====== Research & Development ====== 
 +ETARD är ETAs inofficiella utskott för forskning.\\
  
-====== Research & Devolopment ====== 
-META är ETAs officiella inofficiella utskott för forskning om bangers och hur man kombinerar dessa med elektronik.\\ 
  
  
-Fokusområden är [[https://www.youtube.com/watch?v=Jl_5NHTvDAI|Electric]] av Leila K. 
 Mycket viktig forskning pågår här. Mycket viktig forskning pågår här.
- 
- 
-====== Nuvarande Projekt ====== 
- 
-Just nu håller vi på att tillverkar en egen bergsprängare som enbart spelar electric\\ 
- 
- 
-====== Färdiga projekt ====== 
-Efter mycket tårar och svett har META lyckas stoppa in musik på de mest oväntade ställena, bland annat en laserskärare. 
user/etard/etard.txt · Last modified: 2021/06/11 05:02 by user