User Tools

Site Tools


user:faerdiganyckeljobb

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:faerdiganyckeljobb [2021/04/29 11:59]
zckub Lagt till nyckellistan
user:faerdiganyckeljobb [2021/05/04 11:14] (current)
user [Nytt våning ovanför datorbänken]
Line 13: Line 13:
 ====== 2021 ====== ====== 2021 ======
 ==== Nytt våning ovanför datorbänken ==== ==== Nytt våning ovanför datorbänken ====
-Hyllorna ovanför datorerna har länge varit överfulla, Måns Jacobi ​och Rickard Frank har lagt till en extra hylla så att det finns plats för fler saker. De har därmed förvärvat sin [[user:​nyckeljobb|Nyckelaccess]].+Hyllorna ovanför datorerna har länge varit överfulla, Måns Jakobi ​och Rickard Frank har lagt till en extra hylla så att det finns plats för fler saker. De har därmed förvärvat sin [[user:​nyckeljobb|Nyckelaccess]].
  
  
user/faerdiganyckeljobb.txt · Last modified: 2021/05/04 11:14 by user