User Tools

Site Tools


user:faerdiganyckeljobb

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:faerdiganyckeljobb [2021/04/29 11:59]
zckub Lagt till nyckellistan
user:faerdiganyckeljobb [2021/05/04 11:14] (current)
user [Nytt våning ovanför datorbänken]
Line 13: Line 13:
 ====== 2021 ====== ====== 2021 ======
 ==== Nytt våning ovanför datorbänken ==== ==== Nytt våning ovanför datorbänken ====
-Hyllorna ovanför datorerna har länge varit överfulla, Måns Jacobi och Rickard Frank har lagt till en extra hylla så att det finns plats för fler saker. De har därmed förvärvat sin [[user:nyckeljobb|Nyckelaccess]].+Hyllorna ovanför datorerna har länge varit överfulla, Måns Jakobi och Rickard Frank har lagt till en extra hylla så att det finns plats för fler saker. De har därmed förvärvat sin [[user:nyckeljobb|Nyckelaccess]].
  
  
user/faerdiganyckeljobb.txt · Last modified: 2021/05/04 11:14 by user