User Tools

Site Tools


user:guider

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:guider [2018/04/04 23:41]
127.0.0.1 external edit
user:guider [2018/12/07 19:00] (current)
eta [Lödning]
Line 63: Line 63:
  
 ===== Lödning ===== ===== Lödning =====
-Med lödstationerna lödes endast komponentben med tenn. Krympning av krympslang med lödstation medför stympning och dödsstraff. \\+Med lödstationerna lödes endast komponentben med tenn. Krympning av krympslang med lödstation medför stympning och dödsstraff ​(livstids halshuggning). \\
 För krympslang används lämpligen varmluft. Det finns även ytterligare videos och bilder/​texter på hur man löder i [[user:​linkcollection|vår länksamling]] För krympslang används lämpligen varmluft. Det finns även ytterligare videos och bilder/​texter på hur man löder i [[user:​linkcollection|vår länksamling]]
  
user/guider.txt · Last modified: 2018/12/07 19:00 by eta