User Tools

Site Tools


user:guider:cncfusklapp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:guider:cncfusklapp [2018/04/04 23:44] (current)
Line 1: Line 1:
 +**Fusklapp för CNC fräs**
  
 +  * Generera/​skriv din g-kod fil\\
 +  * Starta & logga in på CNC dator\\
 +  * Starta EMC2\\
 +  * Öppna g-kod filen i EMC2, kolla på verktygsbanan i preview-plotten\\
 +  * Sätt igång fräsen och stegmotorerna genom att slå på förgreningsdosan bakom fräsen\\
 +  * Tryck F1, sedan F2\\
 +  * Verifiera att alla tre axlarna rör sig genom att jogga dem\\
 +  * Spänn fast din detalj\\
 +  * Spänn upp fräsen som skall användas\\
 +  * Börja med att ställa in Z offset genom att jogga ner fräsen till ovansidan av detaljen (lägg ett ark papper emellan, och känn när den nyps åt, då är du ca 0.1mm ovanför detaljen)\\
 +  * Tryck på Z tangenten, tryck sedan på END tangenten eller klicka på TOUCH OFF, och skriv in vilket värde det nuvarande positionen skall vara på Z axeln (oftast 0.1mm + mängden material som skall tas bort på ovansidan, beroende på vart origo ligger i g-kod filen)\\
 +  * Ställ sedan in X och Y offset på motsvarande sätt, ett papper emellan, tryck på X respektive Y tangenten, END eller TOUCH OFF, och mata sedan in vilket värde den nuvarande positionen skall vara på X respektive Y\\
 +  * Flytta fräsen så att den är en bra bit ovanför materialet\\
 +  * Sätt FEED OVERRIDE till 0%\\
 +  * Starta spindeln och ställ in rätt varvtal\\
 +  * Tryck på RUN\\
 +  * Öka successivt matningen (FEED OVERRIDE) om allt går som det skall\\
 +  * Lägg på ev. skärvätska/​olja\\
 +  * När programmet kört klart, stäng av spindeln och jogga bort fräsen från detaljen\\
 +  * Lossa detaljen\\
 +  * Tacka CNC gudarna att allt gått bra, offra gärna någon i närheten\\
user/guider/cncfusklapp.txt · Last modified: 2018/04/04 23:44 (external edit)